CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.2.4 Correspondència

(Reg. 101)

A2.2.4/1 Correspondència 1898 – 1920.

 • A2.2.4/1.1 Carta manuscrita enviada a Aureli Capmany per Amadeo Vins el 22 de febrer de 1898. (Davant i darrera)
 • A2.2.4/1.2 Carta manuscrita dirigida a Aureli Capmany i signada per Víctor Català que data del setembre de 1900. (Davant i darrera)
 • A2.2.4/1.3 Carta manuscrita dirigida a Aureli Capmany i signada per Joan Maragall que data del 20 d'abril de 1904. (Davant pàgina 1 i 2)
 • A2.2.4/1.4 Carta manuscrita enviada a Aureli Capmany des de Santander i signada per M. Menéndez Pelayo que data del 16 de juliol de 1907. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.2.4/1.5 Carta mecanoscrita enviada a Aureli Capmany des de Santander i signada per M. Menéndez Pelayo que data del 20 d'agost de 1907. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.2.4/1.6 Targeta postal signada per M. Faura i enviada a Aureli Capmany des de Madrid l'1 d'abril de 1910. (Davant i darrera)
 • A2.2.4/1.7 Carta amb el segell de l'Ajuntament de Barcelona, dirigida a Aureli Capmany i signada per Ignasi Iglésias el 19 de maig de 1911. (Davant)
 • A2.2.4/1.8 Carta manuscrita en francès enviada a Aureli Capmany per Frederic Mistral el 20 de setembre de 1913. (Davant pàgina 1, davant i darrera pàgina 2 )
 • A2.2.4/1.9 Targeta postal enviada a Aureli Capmay el 2 d'agost de 1914 amb una signatura inintel·ligible. (Davant i darrera)
 • A2.2.4/1.10 Carta de la Biblioteca juvenil de cultura musical popular dirigida a Aureli Capmany que li demana que assisteixi com a membre del jurat en un concurs de rondalles. La carta data de l'any 1915. (Davant)
 • A2.2.4/1.11 Targeta postal dirigida a Aureli Capmany que data del 29 de maig de 1915. (Davant i darrera)
 • A2.2.4/1.12 Targeta postal dirigida a Aureli Capmany que data del 1916. (Davant i darrera)
 • A2.2.4/1.13 Carta manuscrita amb el segell del Batlle de Pineda i signada per M. Serra i Morel, enviada a Aureli Capmany el 29 de juny de 1916. (Davant i darrera pàgina 1, davant pàgina 2)
 • A2.2.4/1.14 Carta manuscrita enviada a Aureli Capmany el 9 de setembre de 1917. (Davant i darrera pàgina 2)
 • A2.2.4/1.15 Carta de Pous i Pagès enviada a Aureli Capmany el 3 d'octubre de 1917. (Davant i darrera)
 • A2.2.4/1.16 Carta amb el segell del Monestir de Montserrat enviada a Aureli Capmany el 12 d'octubre de 1917 i signada per Gregori Maria Sunyol. (Davant i darrera pàgina 1 i 2)
 • A2.2.4/1.17 Carta mecanoscrita, amb el segell del "Conservatorio de música de la infanta Isabel", enviada a Aureli Capmany el 18 de gener de 1919. (Davant pàgina 1 i 2)
 • A2.2.4/1.18 Carta amb el segell del Museu arqueològic-artístic episcopal de Vic enviada a Aureli Capmany el 20 de novembre de 1919. (Davant)
 • A2.2.4/1.19 Carta amb el segell de Nostra Parla, signada per J. Bofill i Matas, enviada a Aureli Capmany el 6 d'octubre de 1920. (Davant)

A2.2.4/2 1 Correspondència 1921– 1948

 • A2.2.4/2.1 Carta signada per Adrià Gual i enviada a Aureli Capmany el 15 de febrer de 1921. (Davant)
 • A2.2.4/2.2 Carta mecanoscrita del president de la Mancomunitat, Joan Puig i Cadafalch, enviada a Aureli Capmany per mostrar-li el condol per la mort de la seva mare el 28 de febrer de 1921. (Davant)
 • A2.2.4/2.3 Carta manuscrita de Josep Maria Folch i Torres enviada a Aureli Capmany el 26 d'octubre de 1921. (Davant)
 • A2.2.4/2.4 Carta manuscrita amb el segell de Publicacions de l'Abadia de Montserrat, signada per Gregori Maria Sunyol i enviada a Aureli Capmany el 29 d'octubre de 1921. (Davant i darrera)
 • A2.2.4/2.5 Carta manuscrita amb el segell de Publicacions de l'Abadia de Montserrat, signada per Gregori Maria Sunyol i enviada a Aureli Capmany el 5 de desembre de 1922. (Davant)
 • A2.2.4/2.6 Carta mecanoscrita, amb el segell de la Direcció de La Publicitat, enviada a Aureli Capmany el 13 de febrer de 1925. (Davant)
 • A2.2.4/2.7 Carta manuscrita signada per Joaquim Hortench i enviada a Aureli Capmany el 25 de maig de 1925. (Davant)
 • A2.2.4/2.8 Carta manuscrita per Lola Maglada enviada a Aureli Capmany el gener de 1926. (Davant i darrera)
 • A2.2.4/2.9 Carta manuscrita, amb el segell de l'Ateneu Barcelonés i signada per F. Comas, enviada a Aureli Capmany el 7 de juliol de 1927. (Davant)
 • A2.2.4/2.10 Carta manuscrita per Llorenç Riba enviada a Aureli Capmany el 12 de novembre de 1932. (Davant)
 • A2.2.4/2.11 Carta manuscrita amb el segell de l'Ateneu Barcelonès enviada a Aureli Capmany el 17 de gener de 1934. (Davant)
 • A2.2.4/2.12 Targeta postal enviada a Aureli Capmany per J. Nin el 17 de febrer de 1933. (Davant i darrera)
 • A2.2.4/2.13 Carta manuscrita enviada a Aureli Capmany el 19 de gener de 1939. (Davant)
 • A2.2.4/2.14 Carta manuscrita amb el segell de l'"Ateneo Barcelonés" enviada a Aureli Capmany el 6 de novembre de 1942. (Davant)
 • A2.2.4/2.15 Carta de Carmen Llardén enviada a Aureli Capmany el 16 d'abril de 1948. (NO ES TROBA)
 • A2.2.4/2.16 Carta manuscrita signada pel president de la Joventut Sardanística de Calella enviada a Aureli Capmany el 4 de març de 1932. (Davant)
 • A2.2.4/2.17 Carta de Vicenç de Maroga dirigida a Aureli Capmany que data del desembre de 1930. (Davant sobre. Davant i darrera pàgina 1. Davant pàgina 2. Davant pàgina 3. Davant i darrera pàgina 4.)

A2.2.4/3 1 Correspondència sense data

 • A2.2.4/3.1 Carta mansucrita en francès per J. Massé que inclou la lletra d'una cançó de Nadal en castellà. (Davant i darrera pàgines 1 i 2)
 • A2.2.4/3.2 Carta mansucrita en francès per J. Massé que data del 30 de març no especifica de quin any, suposadament dirigida a Aureli Capmany. (Davant i darrera)
 • A2.2.4/3.3 Breu escrit de Santiago Rusiñol dirigit a Aureli Capmany, sense data ni localització. (Davant)

Informació