CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.2.3 Activitat professional. A2.2.3.2.6 Cançoner popular

(Reg. 99)

A2.2.3.2.6 Cançoner popular (fotografia lligall)

A2.2.3.2.6/1 Infantils (Coberta full prim, davant i darrera 4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

A2.2.3.2.6/2 De bressol(Coberta full prim, davant i darrera primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A2.2.3.2.6/3 Castellanes (Coberta full prim, davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A2.2.3.2.6/4 Satíriques (Coberta full prim, davant i darrera primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A2.2.3.2.6/5 Històriques i de bandolers (Coberta full prim, davant i darrera primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A2.2.3.2.6/6 Amoroses (Coberta full prim, davant i darrera primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A2.2.3.2.6/7 Cavalleresques (Coberta full prim, davant i darrera primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A2.2.3.2.6/8 Religioses (Coberta full prim, davant i darrera primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A2.2.3.2.6/9Danses(Coberta full prim, davant i darrera primera pàgina. Document complert només consultable en paper)


Informació