CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.2.3 Activitat professional. A2.2.3.2.2 Cançons profanes

(Reg. 97)

A2.2.3.2.2/1 "Infantils"

 • A2.2.3.2.2/1.1 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Quan jo'm posava la camiseta". (Davant i darrere)
 • A2.2.3.2.2/1.2 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Al carrer del vidre". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.3 Partitura, lletra i comentari de la cançó "A València n'hi ha una dama". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.4 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Sota l'olivera (1)". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.5 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Al carrer més alt". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.6 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Al carrer de la lluna". (Davant i darrere)
 • A2.2.3.2.2/1.7 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Que ditxosa és la llanterna". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.8 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Cargol treu banya". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.9 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La lluna la bruna". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.10 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Qui juga a dar pinyols". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.11 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Sol solet (1)". (Davant i darrere)
 • A2.2.3.2.2/1.12 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Sol solet (2)". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.13 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Adobar fogons". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.14 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Pastoret d'hont vens?". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.15 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Les ninetes se'n van, se'n van". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.16 Partitura, lletra i comentari de la cançó "El noy de la mare". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.17 Partitura, lletra i comentari de la cançó "La masovera". (Davant i darrere)
 • A2.2.3.2.2/1.18 Partitura i lletra de la cançó "La marieta (mariquita)", variant de "La masovera". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.19 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Bagueta bagueta". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.20 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Lo petit baylet". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.21 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Ball de Sants". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.22 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Els àngels". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.23 Partitura, lletra i comentari de la cançó "A València n'hi ha una dama". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.25 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Les ninetes". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.26 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Les dugues donzelletes". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.27 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Plou, plou". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.28 Partitura, lletra i comentari de la cançó "L'avi pela canyas". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.29 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Sol, solet (3)". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.30 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Les nines d'Arenys". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.31 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Les nenes de costura". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.32 Partitura, lletra i comentari de la cançó "Cançó de mainada". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.33 Partitura, lletra i comentari de la cançó "El carrer del tigre (2)". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.34 Índex de cançons profanes. (Davant)
 • A2.2.3.2.2/1.35 Text introductori a les cançons del recull (Davant i darrere 2 fulls)

A2.2.3.2.2/2 "Infantils (primera versió)"

 • A2.2.3.2.2/2.1 Partitura i lletra de la cançó "Quan jo'm posava la camiseta". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.2 Partitura i lletra de la cançó "Al carrer del vidre". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.3 Partitura i lletra de la cançó "Al carrer del tigre (2)". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.4 Partitura i lletra de la cançó "A València n'hi ha una dama". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.5 Partitura i lletra de la cançó "Sota l'olivera". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.6 Partitura i lletra de la cançó "Al carrer més alt". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.7 Partitura i lletra de la cançó "Al carrer de la lluna". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.8 Partitura i lletra de la cançó "Que ditxosa és la llanterna". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.9 Partitura i lletra de la cançó "Quan jo'm posava la camiseta". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.10 Partitura i lletra de la cançó "La lluna la bruna". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.11 Partitura i lletra de la cançó "Les nenes de costura". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.12 Partitura i lletra de la cançó "Qui juga a dar pinyols". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.13 Partitura i lletra de la cançó "Sol solet (1)". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.14 Partitura i lletra de la cançó "Sol solet (2)". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.15 Partitura i lletra de la cançó "Sol solet (3)". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.16 Partitura i lletra de la cançó "Adobar fogons". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.17 Partitura i lletra de la cançó "Pastoret d'hont vens?". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.18 Partitura i lletra de la cançó "Les ninetes se'n van, se'n van". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.19 Partitura i lletra de la cançó "El noi de la mare". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.20 Partitura i lletra de la cançó "La masovera". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.21 Partitura i lletra de la cançó "La marieta", variant de "La masovera". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.22 Partitura i lletra de la cançó "Bagueta bagueta". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.23 Partitura i lletra de la cançó "Els àngels". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.24 Partitura i lletra de la cançó "Les nines d'Arenys". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.25 Partitura i lletra de la cançó "Lo petit baylet". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.26 Partitura i lletra de la cançó "Ball dels Sants". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.27 Partitura i lletra de la cançó "Pastorets de la muntanya". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.28 Partitura i lletra de la cançó "Les ninetes". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.29 Partitura i lletra de la cançó "Les dugues donzelletes". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.30 Partitura i lletra de la cançó "Plou, plou". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.31 Partitura i lletra de la cançó "L'avi pela canyas". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/2.32 Partitura i lletra de la cançó "Cançó de mainada". (Davant)

A2.2.3.2.2/3 "Cançons de bressol"

 • A2.2.3.2.2/3.1 Partitura i lletra de la cançó "La mort i la donzella". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/3.2 Partitura i lletra de la cançó "Bon caçador". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/3.3 Partitura i lletra de la cançó "La dida (1)". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/3.4 Partitura i lletra de la cançó "Don Dalmau (2)". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/3.5 Partitura i lletra de la cançó "Bressant (1)". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/3.6 Partitura i lletra de la cançó "Bressant (2)". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/3.7 Partitura i lletra de la cançó "La mare de Déu". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/3.8 Partitura i lletra de la cançó "Senyora Isabel". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/3.9 Partitura i lletra de la cançó "La son, son". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/3.10 Partitura i lletra de la cançó "Sant Ramon (1)". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/3.11 Partitura i lletra de la cançó "Sant Ramon (2)". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/3.12 Partitura i lletra de la cançó "Sant Ramon Nonat (3)". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/3.13 Partitura i lletra de la cançó "Alabances al senyor". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/3.14 Partitura i lletra de la cançó "Fugida a Egipte". (Davant)
 • A2.2.3.2.2/3.15 Partitura i lletra de la cançó "La dida de l'infant". (Davant)

Informació