CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.2.3 Activitat professional. A2.2.3.1.5 Catàleg bibliogràfic

(Reg. 96)

A2.2.3.1.5/1  Arxivador amb un extens conjunt de fitxes amb un catàleg bibliogràfic de títols i autors. (Deu primeres fitxes. Document complert només consultable en paper)


Informació