CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.2.3 Activitat professional.A2.2.3.1.3.2 Annals de Barcelona

(Reg. 87)

  • A2.2.3.1.3.2/1 Arxivador que conté un aplec de fitxes amb les annals de Barcelona des del segle I fins l'any 1499. (Primeres 15 fitxes de fitxes. Document complert només consultable en paper)

(Reg. 88)

  • A2.2.3.1.3.2/2 Arxivador que conté un aplec de fitxes amb les annals de Barcelona des de l'any 1500 fins al 1793. (Dotze primeres fitxes. Document complert només consultable en paper)

(Reg. 89)

  • A2.2.3.1.3.2/3 Arxivador que conté un aplec de fitxes amb les annals de Barcelona des de l'any 1794 fins al 1828. (Dotze primeres fitxes. Document complert només consultable en paper)

(Reg. 90)

  • A2.2.3.1.3.2/4 Arxivador que conté un aplec de fitxes amb les annals de Barcelona des de l'any 1829 fins al 1846. (Dotze primeres fitxes. Document complert només consultable en paper)

(Reg. 91)

  • A2.2.3.1.3.2/5 Arxivador que conté un aplec de fitxes amb les annals de Barcelona des de l'any 1847 fins al 1876. (Dotze primeres fitxes. Document complert només consultable en paper)

(Reg. 92)

  • A2.2.3.1.3.2/6 Arxivador que conté un aplec de fitxes amb les annals de Barcelona des de l'any 1877 fins al 1890. (Dotze primeres fitxes. Document complert només consultable en paper)

(Reg. 93)

  • A2.2.3.1.3.2/7 Arxivador que conté un aplec de fitxes amb les annals de Barcelona des de l'any 1891 fins al 1897. (Dotze primeres fitxes. Document complert només consultable en paper)

(Reg. 94)

  • A2.2.3.1.3.2/8 Arxivador que conté un aplec de fitxes amb les annals de Barcelona des de l'any 1898 fins al 1940. (Dotze primeres fitxes. Document complert només consultable en paper)

Informació