CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.6.1 lligalls sobre política

(Reg. 79)                                                                                                    

A2.1.6/1  Llibret amb tapes de cartró folrades amb paper quadriculat que aplega fulls relacionats amb la política local de Canet de Mar.

A2.1.6/2  En un petit llibret de cobertes de cartró marró hi ha una bibliografia de la història de les idees d’independència de Catalunya recollida per Sebastià Farnés.

A2.1.6/3  Petit aplec de fulls blancs amb un text en què Sebastià Farnés defensa el catalanisme.

A2.1.6/4 Conjunt de fulls de color blau amb un text de Sebastià Farnés que porta per títol “Lo darrer esfors”.

A2.1.6/5  Text de Sebastià Farnés manuscrit en set fulls blancs doblegats per la meitat que es titula “Els federalistes catalans”.

A2.1.6/6  Aplec de textos manuscrits de Sebastià Farnés que porta per títol “Moviment catalanista”.

A2.1.6/7  Conjunt de textos breus, possiblement articles, de temàtica relacionada amb el catalanisme polític.

A2.1.6/8  Conjunt de retalls de diari que porta per títol “Catalanisme, campanya contra el Codi civil”.

A2.1.6/9  Aplec de fulls amb un text de Sebastià Farnés que porta per títol “L’autonomia d’Irlanda”.

A2.1.6/10  Aplec de conferències pronunciades al Foment Catalanista i d’articles publicats a Lo Somatent.

A2.1.6/11 1 Varis

·        A2.1.6/11.1 Papereta d’Esquerra Republicana de Catalunya (en coalició amb la Unió Socialista de Catalunya) per a les eleccions de diputats al Parlament de Catalunya. Hi ha un total de cinc còpies, no especifiquen l’any però el primer de la llista és Francesc Macià i Llussà.

·        A2.1.6/11.2 Papereta de propaganda electoral que demana el vot per als federals, no especifica l’any de les eleccions però si els caps de llista: Barriobero, Soriano, Franco, Sediles, Velilla.

·        A2.1.6/11.3 Carta de la Junta permanent de la Unió Catalanista que informa Sebastià Farnés que ha estat nomenat delegat de Barcelona a l’Assemblea general nacionalista que té previst reunir-se els dies 5 i 6 d’octubre de 1912 a Tarragona. La carta data de l’11 de setembre del mateix any.

·        A2.1.6/11.4 Paper molt desgastat amb un text manuscrit de Sebastià Farnés que porta per títol “La pàtria catalana”.

·        A2.1.6/11.5 Circular emesa per la Unió Catalanista que informa dels acords presos en l’assamblea de delegats celebrada a Reus els dies 28 i 29 de maig de 1893.

·        A2.1.6/11.6 Circular emesa per La Veu de Catalunya i la Unió Catalanista que informa dels acords presos en l’assemblea de delegats celebrada a Manresa els dies 25, 26 i 27 de març de 1892.

·        A2.1.6/11.7 Comunicat de l’ajuntament de Sant Sadurní de Noia que convoca els pagesos de la ciutat a una “Sessió pràctica d’aplicació dels sofres líquids a la vinya” i que comunica el canvi de nomenclatura de la Plaça Nova, que passarà a dir-se Plaça Enric Prat de la Riba. El comunicat data del maig de 1918.

·        A2.1.6/11.8 Cartell manuscrit sobre un full quadriculat de mida A3 que especifica els membres de la Junta directiva de Lliga de Catalunya i data del 6 d’octubre de 1892.

·        A2.1.6/11.9 Text titulat “El catalanismo y los catalanistas” publicat en tres entregues en un diari o revista que no podem concretar els dies 10, 15 i 18 de desembre de 1886.

·        A2.1.6/11.10 Text manuscrit en diversos fulls blancs titulat “El catalanisme i els carlistes” sense signatura, tot i que sembla que fou escrit per Sebastià Farnés. El text data del febrer de 1887, i podria haver estat escrit com una resposta a “El catalanismo y los catalanistas”, ja que els dos documents es trobaben dintre un mateix sobre.

·        A2.1.6/11.11 Fulletó publicat per l’Oficina de redacció i propaganda de l'Estat Català titolat "Catecisme del jove patriota".

·        A2.1.6/11.12 Full publicat per l’Oficina de redacció i propaganda de l’Estat Català titulat “L’espanyol”.

·        A2.1.6/11.13 Petit llibret amb tres textos manuscrits titulats “La festa de casa”, “De dos en dos...” i “Escandalls” que daten del 3 de maig, el 8 i el 15 d’octubre de 1885 respectivament.

·        A2.1.6/11.14 Full imprès per Imp. Xucla, 13 sense autor ni data especificats amb un text titulat “La cuestió social y la política”.

·        A2.1.6/11.15 Text emès per un conjunt d’agrupacions de Barcelona i rodalies en un full de mida A3 que porta per títol “Al pueblo”.

·        A2.1.6/11.16 Text manuscrit per Sebastià Farnés titulat “La decadència d’Espanya” sense datar.

·        A2.1.6/11.17 Conjunt de documents del Centre català de Barcelona de l’any 1887 grapats conjuntament amb alguns textos manuscrits.

·        A2.1.6/11.18 Text manuscrit, sense data ni signatura, aparentment dirigit al rei d’Espanya.

·        A2.1.6/11.19 Text titulat “Les quatre estacions”, sense data ni signatura, de temàtica política.

                       ·        A2.1.6/11.20 Fragment del manifest publicat per la Unió Catalanista el 16 de març de 1897.


Informació