CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.4.2 Correspondència de Sebastià Farnés 1915

 • A2.1.4.2/9 1 Correspondència "gener de 1915 — desembre de 1915"
 • A2.1.4.2/9.1 Targeta postal dirigida a Sebastià Farnés i signada per Antonio Vidal que data de l'11 de gener de 1915. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/9.2 Carta del Fomento del trabajo nacional dirigida a Sebastià Farnés que data de l'1 de març de 1915. (Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.2/9.3 Carta tramesa pel Fomento del trabajo nacional a Sebastià Farnés el 9 de març de 1915. (Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.2/9.4 Carta tramesa pel Fomento del trabajo nacional a Sebastià Farnés el 9 de març de 1915. (Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.2/9.5 Carta del Fomento del trabajo nacional dirigida a Sebastià Farnés que data del 5 de juny de 1915. (Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.2/9.6 Carta d'Antonio Vidal enviada a Sebastià Farnés el 2 de juliol de 1915 des de Bordeaux. (Davant sobre. Davant i darrera pàgina 1 i 2)
 • A2.1.4.2/9.7 Targeta postal signada per Antonio Vidal, enviada a Sebastià Farnés el 9 d'agost de 1915. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/9.8 Targeta postal amb una imatge de Puigcerdà, signada per Narcís Oller, que data del 2 de setembre de 1915. (Davant)
 • A2.1.4.2/9.9 Carta del Fomento del trabajo nacional, signada per José de Caralt, enviada a Sebastià Farnés el 15 d'octubre de 1915. (Davant)
 • A2.1.4.2/9.10 Carta de T. Carreras y Artau, professor de la Universitat de Barcelona, dirigida a Sebastià Farnés amb data del 9 de desembre de 1915.
 • A2.1.4.2/9.11 Targeta postal amb una imatge d'un rierol signada per Eugènia Vol de Farnés que felicita el Nadal a Sebastià Farnés i data del 23 de desembre de 1915. (Davant i darrera)

Informació