CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.4.2 Correspondència de Sebastià Farnés 1913-1914

 • A2.1.4.2/8 1 Correspondència "febrer de 1913 – novembre de 1914"
 • A2.1.4.2/8.1 Carta mecanoscrita José de Carall destinada a Pedro Rahola que data del 3 de febrer de 1913. (Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.2/8.2 Carta signada per un tal Celestino dirigida Sebastià Farnés que data del 6 de febrer de 1913. (Davant)
 • A2.1.4.2/8.3 Carta d'Agustiín Rius dirigida a Sebastià Farnés que data del 15 de març de 1913. (Davant)
 • A2.1.4.2/8.4 Carta de Jaume Guiamet destinada a Sebastià Farnés que data del 14 de maig de 1913. (Davant i darrera pàgina 1. Davant pàgina 2)
 • A2.1.4.2/8.5 Carta manuscrita dirigida a Sebastià Farnés, amb una signatura difícil de desxifrar, que data del 20 de juny de 1913. (Davant pàgina 1. Davant i darrera pàgina 2)
 • A2.1.4.2/8.6 Carta de Mariano Gil dirigida a Sebastià Farnés que data del 2 d'agost de 1913. (Davant)
 • A2.1.4.2/8.7 Targeta de l'advocat N. Verdaguer Callís dirigida a Sebastià Farnés que data del 21 d'agost de 1913. (Davant)
 • A2.1.4.2/8.8 Carta manuscrita signada per Emili Puigdomènech dirigida a Sebastià Farnés amb data del 5 de desembre de 1913. (Davant)
 • A2.1.4.2/8.9 Carta mecanoscrita de l'advocat Francesc Cambó enviada a Sebastià Farnés el 15 de gener de 1914. (Davant)
 • A2.1.4.2/8.10 Carta signada per un tal H. Schmid, manuscrita en una lletra inintel·ligible, que data del 14 de febrer de 1914. (Davant i darrera pàgina 1. Davant pàgina 2)
 • A2.1.4.2/8.11 Invitació per als actes de commemoració del vint-i-cinquè aniversari de l'exposició universal de Barcelona de 1888, enviada a Sebastià Farnés el 4 de maig de 1914. (Davant)
 • A2.1.4.2/8.12 Carta manuscrita, amb una il·lustració del col·legi Valldemia, signada per Mariano Clemente i enviada a Sebastià Farnés el 16 de maig de 1914. (Davant i darrera pàgina 1. Davant pàgina 2)
 • A2.1.4.2/8.13 Carta signada per un tal Carles i dirigida a Sebastià Farnés, amb el segell de la commemoració de l'aniversari de l'exposició universal de Barcelona, que data del 18 de maig de 1914. (Davant)
 • A2.1.4.2/8.14 Carta d'Oliva-impresor dirigida a Sebastià Farnés que data del 22 de juny de 1914. (Davant)
 • A2.1.4.2/8.15 Carta del Congreso de los Diputados, signada per Rafel Roca i dirigida a Sebastià Farnés, que data del 26 de juny de 1914. (Davant pàgina 1. Darrera pàgina 2)
 • A2.1.4.2/8.16 Carta d'Oliva-impresor dirigida a Sebastià Farnés que data del 28 de juliol de 1914. (Davant)
 • A2.1.4.2/8.17 Carta en nom de la Colònia escolar Mossèn Cinto dirigida a Sebastià Farnés que data del 26 d'agost de 1914. (Interior)
 • A2.1.4.2/8.18 Carta signada per A. Suñol dirigida a Sebastià Farnés el 9 de novembre de 1914. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/8.19 Carta molt breu d'Alejandro Fayés, escrita en codi taquigràfic sobre paper blau, que data del 30 d'octubre de 1913. (Davant sobre. Davant)
 • A2.1.4.2/8.20 Sobre blau buit, dirigit a Sebastià Farnés des de Bordaux, que data del 14 de maig no sabem de quin any, tampoc té remitent especificat. (Davant)
 • A2.1.4.2/8.21 Targeta postal amb una imatge de Mont St Michel enviada a Leonor Mayola el 28 de juny de 1913. (Davant i darrera)

Informació