CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.4.2 Correspondència de Sebastià Farnés 1910-1912

 • A2.1.4.2/7 1 Correspondència "març de 1910 – juliol de 1912"
 • A2.1.4.2/7.1 Carta manuscrita, amb una signatura inintel·ligible, enviada a Sebastià Farnés el 29 de març de 1910 des de Bordeaux. (Davant i darrera pàgines 1 i 2)
 • A2.1.4.2/7.2 Carta signada per Pere Gurguí que aquest va enviar a Sebastià Farnés el 12 de maig de 1910. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/7.3 Carta manuscrita amb el segell del Foment catalanista, signada per D. Corominas i Pla i dirigida a Sebastià Farnés, que data del 31 d'octubre de 1910. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.1.4.2/7.4 Carta que data del 20 de gener de 1911, enviada per Joan Puigdomènech a Sebastià Farnés. (Davant)
 • A2.1.4.2/7.5 Carta signada per Joaquim Molas i Enrique Vila enviada a Sebastià Farnés el 4 de març de 1911. (Davant)
 • A2.1.4.2/7.6 Targeta postal de Perpinyà, amb una signatura difícil de desxifrar, enviada a Sebastià Farnés el 23 d'abril de 1911. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/7.7 Carta mecanoscrita, signada per un tal Anselmo, enviada a Sebastià Farnés, juntament amb dos impresos de "La nueva taquigrafia", el 26 de setembre de 1911. (Davant pàgines 1, 2 i 3)
 • A2.1.4.2/7.8 Carta mecanoscrita enviada per l'enginyer en cap del servei agrònom nacional, província de Barcelona, a Guillermo Graell amb data del 9 d'octubre de 1911. (Davant)
 • A2.1.4.2/7.9 Carta manuscrita, amb una signatura difícil de desxifrar, enviada a Sebastià Farnés el 16 d'octubre de 1911. (Davant)
 • A2.1.4.2/7.10 Carta mecanoscrita de l'advocat Agustí Oliva Agulló enviada a Sebastià Farnés el 16 de desembre de 1911. (Davant sobre i davant pàgina)
 • A2.1.4.2/7.11 Carta signada per Marcelino Bonet, mecanografiada en dos pàgines i enviada a Sebastià Farnés des de Bordeaux el 30 de desembre de 1911. (Davant pàgina 1 i 2)
 • A2.1.4.2/7.12 Carta de l'advocat Ramiro Balari enviada a Sebastià Farnés el 5 de gener de 1912. (Davant)
 • A2.1.4.2/7.13 Carta signada per Joan Bach enviada a Sebastià Farnés el 22 d'abril de 1912. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/7.14 Carta signada per Joan Bach enviada a Sebastià Farnés el 18 de maig de 1912. (Davant)
 • A2.1.4.2/7.15 Carta signada per Feliu Florensa enviada a Sebastià Farnés el 6 de juliol de 1912. (Davant pàgina 1)

Informació