CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.4.2 Correspondència de Sebastià Farnés 1897-1904

 • A2.1.4.2/5 1 Correspondència "gener de 1897 – desembre de 1904"
 • A2.1.4.2/5.1 Carta manuscrita signada per un tal Bal destinada a Sebastià Farnés el 22 de gener de 1897. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/5.2 Carta signada per Joan Puigdomènech enviada a Sebastià Farnés el 20 de juliol de 1897. (Davant)
 • A2.1.4.2/5.3 Carta signada per Joan Puigdomènech enviada a Sebastià Farnés el 19 d'agost de 1897. (Davant pàgina 1. Darrera pàgina 2)
 • A2.1.4.2/5.4 Targeta postal dirigida al director de La Vanguardia signada per un tal Juan Forrán que data del 8 d'abril de 1898. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/5.5 Carta manuscrita dirigida a Camilo París i signada per Guillermo Graell que data del 6 de setembre de 1898. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/5.6 Carta manuscrita signada per Frederic Rahola dirigida a Sebastià Farnés que data del 26 de novembre de 1898. (Davant pàgina 1. Darrera pàgina 2)
 • A2.1.4.2/5.7 Carta signada per Domingo Casanovel destinada a Sebastià Farnés que data del 23 de març de 1899. (Davant)
 • A2.1.4.2/5.8 Carta dirigida a Sebastià Farnés amb una signatura inintel·ligible que data del 19 d'abril de 1899. (Davant)
 • A2.1.4.2/5.9 Carta de Juan Pallarés Pla destinada a Sebastià Farnés que data del 27 d'abril de 1899. (Davant pàgina 1. Darrera pàgina 2)
 • A2.1.4.2/5.10 Carta signada per Juan de Dios Trias Giró destinada a Sebastià Farnés que data del 10 d'octubre de 1899. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/5.11 Carta signada per Josep Alemany dirigida a Sebastià Farnés que data del 21 de febrer de 1900. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/5.12 Carta de Joan Puigdengolas enviada a Sebastià Farnés conjuntament amb un informe de l'advocat Odón Martí que data del 17 de maig de 1900. (Davant pàgina 1. Davant i darrera pàgina 2 i 3)
 • A2.1.4.2/5.13 Carta signada per Eudald Canibell enviada a Sebastià Farnés el 18 de maig de 1900. (interior)
 • A2.1.4.2/5.14 Carta de Pilar Garcia de Alfuente destinada a Sebastià Farnés, com a director de La Vanguardia,  que data del 5 de juny de 1900. (Davant sobre. Davant i darrera pàgina 1. Davant pàgina 2)
 • A2.1.4.2/5.15 Carta de Josep Alemany enviada a Sebastià Farnés el 9 de juny de 1900. (Davant)
 • A2.1.4.2/5.16 Carta amb el segell d'una fàbrica de brodats anomenada Pablo Julià y Cía destinada al bibliotecari del Fomento del trabajo nacional. (Davant)
 • A2.1.4.2/5.17 Carta de Josep Farnés destinada al seu cosí, Sebastià Farnés, amb data del 28 de setembre de 1901. (Davant)
 • A2.1.4.2/5.18 Carta en tres pàgines signada per Valeri Serra i Boldú enviada a Sebastià Farnés el 6 d'octubre de 1901. (Davant pàgines 1, 2 i 3))
 • A2.1.4.2/5.19 Carta signada per Antoni Maria Alcover enviada a Sebastià Farnés el 3 de gener de 1902 des de Palma. (Davant i darrera pàgina 1. Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.2/5.20 Carta signada per Valeri Serra i Boldú destinada a Sebastià  Farnés que data del 8 de març de 1902. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/5.21 Carta signada per Juan Gané sense data però amb referències en el text a uns fets ocorreguts el 10 de febrer de 1904. (Davant)
 • A2.1.4.2/5.22 Carta manuscrita amb una signatura difícil de desxifrar destinada a Sebastià Farnés que data del 19 d'octubre de 1904. (Davant)
 • A2.1.4.2/5.23 Carta del Congrés dels diputats signada per R. Roca enviada a Sebastià Farnés el 25 de desembre de 1904. (Davant pàgina 1. Darrera pàgina 2)
 • A2.1.4.2/5.24 Targeta postal escrita en francès, dirigida al Fomento del trabajo nacional que data del 17 de gener de 1899. (Davant i darrera)

Informació