CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.4.2 Correspondència de Sebastià Farnés 1896

 • A2.1.4.2/4 1 Correspondència "maig de 1896 – desembre de 1896"
 • A2.1.4.2/4.1 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data de l'1 de setembre de 1896. (Davant i darrera pàgina 1. Davant pàgina 2)
 • A2.1.4.2/4.2 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 3 de setembre de 1896. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/4.3 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 9 de setembre de 1896. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.1.4.2/4.4 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 16 de setembre de 1896. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.1.4.2/4.5 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 21 de setembre de 1896. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.1.4.2/4.6 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 26 de setembre de 1896. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.1.4.2/4.7 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 30 de setembre de 1896. (Davant i darrera pàgina 1. Davant pàgina 2)
 • A2.1.4.2/4.8 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 4 d'octubre de 1896. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.1.4.2/4.9 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 6 d'octubre de 1896. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.1.4.2/4.10 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 12 d'octubre de 1896. (Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.2/4.11 Targeta postal escrita en francès i enviada a Barcelona des de París el 15 d'octubre de 1896, amb una signatura inintel·ligible. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/4.12 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a la seva filla Maria que data del 21 d'octubre de 1896.(Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/4.13 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 21 d'octubre de 1896. (Davant)
 • A2.1.4.2/4.14 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a la seva filla Maria Farnés que data del 25 d'octubre de 1896. (Davant)
 • A2.1.4.2/4.15 Carta signada per Sebastià Fanés destinada a Rosa Pagès que data del 25 d'octubre de 1896. (Davant i darrera pàgina 1 i 2)
 • A2.1.4.2/4.16 Carta signada per Sebastià Fanés destinada a Rosa Pagès que data del 4 de novembre de 1896. (Davant i darrera pàgina 1. Davant pàgina 2)
 • A2.1.4.2/4.17 Carta signada per Sebastià Fanés destinada a Rosa Pagès que data del 10 de novembre de 1896. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/4.18 Carta signada per Sebastià Fanés destinada a Rosa Pagès que data del 13 de novembre de 1896. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.1.4.2/4.19 Carta signada per Sebastià Fanés destinada a Rosa Pagès que data del 22 de novembre de 1896. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.1.4.2/4.20 Carta signada per Sebastià Fanés destinada a Rosa Pagès que data del 27 de novembre de 1896. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.1.4.2/4.21 Carta signada per Sebastià Fanés destinada a Rosa Pagès que data del 28 de novembre de 1896. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.1.4.2/4.22 Carta signada per Joan Puigdomènech destinada a Sebastià Farnés que data del 27 de desembre de 1896. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.1.4.2/4.23 Targeta postal provinent d'Estats Units enviada al Fomento del trabajo nacional el 8 de maig de 1896. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/4.24 Targeta postal provinent dels Estats Units dirigida al Fomento del trabajo nacional que data del 24 de desembre de 1896. (Davant i darrera)

Informació