CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.4.2 Correspondència de Sebastià Farnés 1894-1895

 • A2.1.4.2/3 1 Correspondència "febrer de 1894 – novembre de 1895"
 • A2.1.4.2/3.1 Carta signada per un tal Vallès Ribot destinada a Sebastià Farnés que data del 12 de juny de 1895. (Davant pàgina 2)
 • A2.1.4.2/3.2 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 12 de setembre de 1895. (Davant)
 • A2.1.4.2/3.3 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 13 de setembre de 1895. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/3.4 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 15 de setembre de 1895. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/3.5 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 20 de setembre de 1895. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/3.6 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 25 de setembre de 1895. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.1.4.2/3.7 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 29 de setembre de 1895. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/3.8 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 3 d'octubre de 1895. (Davant)
 • A2.1.4.2/3.9 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 5 d'octubre de 1895. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/3.10 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 12 d'octubre de 1895. (Davant)
 • A2.1.4.2/3.11 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 15 d'octubre de 1895. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/3.12 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 19 d'octubre de 1895. (Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.2/3.13 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 23 d'octubre de 1895. (Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.2/3.14 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 27 d'octubre de 1895. (Davant)
 • A2.1.4.2/3.15 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 31 d'octubre de 1895. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/3.16 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 4 de novembre de 1895. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/3.17 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 7 de novembre de 1895. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/3.18 Targeta postal dirigida al Fomento del trabajo nacional enviada des d'Estats Units el 23 de febrer de 1894. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/3.19 Targeta postal dirigida al Fomento del trabajo nacional enviada des d'Estats Units el 9 d'abril de 1894. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/3.20 Targeta postal escrita en anglès enviada a Carlos Malist el 9 d'abril de 1894. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/3.21 Targeta postal escrita en  francès enviada a Carlos Molist el 18 d'abril de 1894. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/3.22 Targeta postal procedent d'Estats Units dirigida al Fomento del trabajo nacional que data del 19 de juny de 1894. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/3.23 Tageta postal provinent de Sheffield dirigida a Carlos Molist que data del 27 d'octubre de 1894. (Davant i darrera)

Informació