CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.4.2 Correspondència de Sebastià Farnés 1890-1893

 • A2.1.4.2/2 1 Correspondència "desembre de 1890 – desembre de 1893"
 • A2.1.4.2/2.1 Carta de J. Roura a l'atenció de Sebastià Farnés que data del 20 de desembre de 1890. (Davant)
 • A2.1.4.2/2.2 Carta de J. Puigdomènech Passarell destinada a Sebastià Farnés que data del 6 de juny de 1892. (Davant)
 • A2.1.4.2/2.3 Carta signada per Jacint Verdaguer enviada a Sebastià Farnés el 1892. (Davant i darrera pàgina 1 i 2 . Davant pàgina 3. Davant tarja)
 • A2.1.4.2/2.4 Carta signada per Sebastià Farnés i destinada a Mariano Pagès que data del dia 1 de juny de 1893. (Davant)
 • A2.1.4.2/2.5 Carta signada per Sebastià Farnés i destinada a Rosa Pagès de Farnès que data del 4 de juny de 1893. (Davant i darrera pàgina 1. Davant pàgina 2)
 • A2.1.4.2/2.6 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 8 de juny de 1893. (Davant)
 • A2.1.4.2/2.7 Carta signada per Sebastià Farnés que anava dirigida a Rosa Pagès, amb data del 9 de juny de 1893, escrita en un full blanc estripat. (Davant)
 • A2.1.4.2/2.8 Carta de Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 10 de juny de 1893. (Davant)
 • A2.1.4.2/2.9 Carta de Sebatià Farnés, destinada a Rosa Pagès, que data del 14 de juny de 1893. (Davant)
 • A2.1.4.2/2.10 Carta de Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 15 de juny de 1893. (Davant i darrera pàgina 1. Davant pàgina 2)
 • A2.1.4.2/2.11 Carta firmada per un tal Manuel i una dona anomenada Àngela que data del 16 de juny de 1893. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.1.4.2/2.12 Carta de Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 17 de juny de 1893. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/2.13 Carta destinada a Sebastià Farnés amb una signatura inintel·ligible que data del 19 de juny de 1893. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.1.4.2/2.14 Carta de Josep Soler destinada a Sebastià Farnés que data del 22 de juny de 1893. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.1.4.2/2.15 Carta del president del Fomento del Trabajo Nacional, Ramon Romanil, destinada a Sebastià Farnés, que data del 22 de juny de 1893. (Davant i darrera pàgina 1)
 • A2.1.4.2/2.16 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès de Farnés que data del 26 de juny de 1893. (Davant i darrera pàgina 1 i 2)
 • A2.1.4.2/2.17 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 30 de juny de 1893. (Davant i darrera pàgina 1 i 2)
 • A2.1.4.2/2.18 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 8 de juliol de 1893. (Davant i darrera pàgina 1. Davant pàgina 2)
 • A2.1.4.2/2.19 Carta manuscrita de Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 30 de juliol de 1893. (Davant i darrera pàgina 1 i 2)
 • A2.1.4.2/2.20 Carta signada per Jaume Ramon destinada a Sebastià Farnés que data del 3 d'agost de 1893. (Davant i darrera pàgina 1 i 2)
 • A2.1.4.2/2.21 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 4 d'agost de 1893. (Davant i darrera pàgina 1. Davant pàgina 2)
 • A2.1.4.2/2.22 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 12 d'agost de 1893. (Davant i darrera pàgina 1, 2 i 3)
 • A2.1.4.2/2.23 Carta signada per Sebastià Farnés destinada a Rosa Pagès que data del 24 de novembre de 1893. (Davant i darrera pàgina 1 i 2)
 • A2.1.4.2/2.24 Targeta postal dirigida al Fomento del trabajo nacional enviada des d'Estats Units el 5 de desembre de 1893. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/2.25 Targeta postal amb un segell on hi posa "Altwegg & Peter" dirigida a Ch. Molist que data del 26 de desembre de 1893. (Davant i darrera)

Informació