CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.4.2 Correspondència de Sebastià Farnés 1925-1927

 • A2.1.4.2/13 1 Correspondència "juny de 1925 — novembre de 1927"
 • A2.1.4.2/13.1 Carta del centre excursionista de Catalunya destinada a Sebastià Farnés que data del 30 de novembre de 1925. (Davant sobre. Davant carta. Davant 1 fitxa)
 • A2.1.4.2/13.2 Carta de Valeri Serra i Boldú dirigida a Sebastià Farnés que data del 27 de gener de 1926. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/13.3 Carta de Maria Farnés al seu pare que data del 10 de desembre de 1926. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/13.4 Targeta postal amb una imatge de l'Hospitalet signada per Eugènia, la cosina de Sebastià Farnés, que data del gener de 1927. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/13.5 Carta de Maria Farnés dirigida al seu pare que data del 29 d'abril de 1927. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/13.6 Carta signada per dos professionals de la taquigrafia, la signatura dels quals es fa difícil de desxifrar, que fou tramesa a Sebastià Farnés el maig de 1927. (Davant)
 • A2.1.4.2/13.7 Carta d'un deixeble de Sebastià Farnés enviada al seu mestre el 14 de maig de 1927. (Davant sobre. Davant pàgina 1 i davant pàgina 2)
 • A2.1.4.2/13.8 Carta en dues pàgines de l'Escuela de altos estudios mercantiles destinada a Sebastià Farnés que data del 18 de juny de 1927. (Davant i darrera pàgina 1 i 2)
 • A2.1.4.2/13.9 Carta de l'Ateneu enciclopèdic popular, signada per Joan Amades, dirigida a Sebastià Farnés que data del 25 de juliol de 1927. (Davant sobre. Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/13.10 Carta de Joan Amades dirigida a Sebastià Farnés que data del 2 d'agost de 1927. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/13.11 Carta de Joan Amades dirigida a Sebastià Farnés que data del 23 d'agost de 1927. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/13.12 Carta de Joan Amades dirigida a Sebastià Farnés que data del 27 d'agost de 1927. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/13.13 Carta de Joan Amades dirigida a Sebastià Farnés que data del 18 de setembre de 1927. (Davant i darrera)
 • A2.1.4.2/13.14 Carta de l'Escuela de altos estudios mercantiles de Barcelona tramesa a Sebastià Farnés conjuntament amb un retall de diari el 20 de novembre de 1927. (Carta davant i darrera. Noticia per la cara amb l' article de Dr. Pedro Garrifa)
 • A2.1.4.2/13.15 Targeta postal amb una imatge d'una dona amb el cap cobert enviada a Leonor Mayola per Enriqueta Refols el juny de 1925. (Davant i darrera)

Informació