CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.4.2 Correspondència amb data. 1873-1889

 • A2.1.4.2/1  Correspondència "desembre de 1873 - novembre de 1889"
 • A2.1.4.2/1.1 Targeta de la República Española signada pel president de l'Asociación de Fomento de la Producción Nacional enviada a Barcelona el 17 de desembre de 1873 des de Cadis. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.2 Targeta enviada per Felipe Ascot a Sebastià Farnés el 19 de gener de 1874 per felicitar-lo en motiu del seu aniversari. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.3 Targeta enviada per Ramon Fortuny a Sebastià Farnés el 19 de gener de 1874 per felicitar-lo en motiu del seu aniversari. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.4 Targeta enviada per l'editor Francisco Góngora que data del 15 de març de 1876. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.5 Targeta enviada per José Manuel Campo a Barcelona el 5 d'octubre de 1876. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.6 Carta enviada per Manuel Llopis a Sebastià Farnés el 13 d'agost de 1877. (Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.2/1.7 Targeta postal signada per J. Martí Llach destinada a Sebastià Farnés que data del 22 de febrer de 1880. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.8 Carta del director de la Revista Catalana enviada a Sebastià Farnés el 26 d'octubre de 1881. (Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.2/1.9 Rotativa informativa de la Sociedad del Folk-lore Andaluz, amb les bases i el reglament de l'associació, que data del 15 de desembre de 1881. (4 pàgines)
 • A2.1.4.2/1.10 Carta del president de l'Associació d'Excursions Catalana, Ramon Arabia i Solanas, destinada al director de La Renaixensa, Àngel Guimerà, que data del 29 de juny de 1883. (Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.2/1.11 Carta de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques enviada a Sebastià Farnés el 8 de juny de 1886. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.12 Targeta postal de Francisco Codera enviada a Sebastià Farnés des de Madrid l'1 de Juliol de 1886. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.13 Carta del Colegio de Abogados de Barcelona, signada pel secretari, Conrado Roure, enviada a Sebatià Farnés el 25 de febrer de 1887. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.14 Carta enviada per Josep Soler a M. Folguera Duràn que data del 22 de juliol de 1887. (4 pàgines)
 • A2.1.4.2/1.15 Carta destinada a M. Folguera i Duràn que data del 29 de juliol de 1887. (4 pàgines)
 • A2.1.4.2/1.16 Carta de Mariano Pagès, manuscrita en un full quadriculat i destinada a Sebastià Farnés, amb data del juliol de 1887. (Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.2/1.17 Carta de Mariano Pagès, manuscrita en un full quadriculat i destinada a Sebastià Farnés, amb data del 7 d'octubre de 1887. (Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.2/1.18 Carta de Mariano Pagès, manuscrita en un full quadriculat i destinada a Sebastià Farnés, amb data del 27 de novembre de 1887. (Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.2/1.19 Invitació d'Anton Cirera i Campdepadrós a la processó del Via Crucis de l'església parroquial de la Puríssima Concepció que data del març de 1888. (Davant sobre. Davant invitació)
 • A2.1.4.2/1.20 Targeta postal enviada a l'Instituto del Fomento del Trabajo Nacional amb data del 15 de març de 1888. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.21 Carta de la Comissió executiva de l'Exposició Universal de Barcelona que data del 6 d'octubre de 1888. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.22 Carta del Centre Escolar Catalanista enviada a Sebatià Farnés el 5 d'octubre de 1889. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.23 Carta del consistori dels Jochs Florals de Barcelona signada per Àngel Guimerà i enviada a Sebastià Farnés el novembre de 1889. Malmesa per la part superior. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.24 Carta dirigida a Àngel Guimerà que data del 9 d'abril de 1883. (4 pàgines)
 • A2.1.4.2/1.25 Carta dirigida a Àngel Guimerà que data del 9 d'agost de 1885. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.26 Targeta postal signada per Janet Mendi dirigida a Àngel Guimerà, director del diari La Renaixensa, que data del 12 de maig de 1882. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.27 Targeta postal signada per Eugenio Pla enviada al president del Fomento de la producción nacional el 3 de maig de 1875. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.28 Targeta postal enviada per l'Asociación o liga de contribuyentes de Cádiz a Pedro Bosch, president del Fomento de la producción nacional, el 17 d'agost de 1875. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.29 Targeta postal enviada per l'Asociación o liga de contribuyentes de Cádiz a José Letamendi, president del Fomento de la producción nacional, l'11 de juliol de 1876. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.30 Targeta postal enviada per l'Asociación o liga de contribuyentes de Cádiz a Pedro Bosch, diputat de les Corts, el 12 de juliol de 1876. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.31 Targeta postal signada per Hipólito Coderido enviada al director del Fomento de la producción nacional des de La Corunya el 29 de gener de 1876. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.32 Targeta postal enviada per l'Asociación o liga de contribuyentes de Cádiz a José de Letamendi, president del Fomento de la producción nacional, el 24 de juliol de 1876. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.33 Targeta postal signada per Luís Esteban de la Colina enviada a José Letamendi, president del Fomento de la producción nacional, el 6 de novembre de 1876. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.34 Targeta postal amb el segell de l'Asociación o liga de contribuyentes de Cádiz enviada a José Letamendi el 2 d'octubre de 1876. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.35 Targeta postal signada per Joannot Baltisberger enviada a José Escudé Barba el 13 de desembre de 1883 des de suïssa. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.36 Targeta postal signada per Matilde Santi enviada a Manuel Escudé des de Pamplona el 22 de juliol de 1885. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.37 Targeta postal signada per José Escudé enviada a Manuel Escudé el 24 de gener de 1886. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.38 Targeta postal signada per José Escudé enviada a Manuel Escudé l'1 d'octubre de 1888 des de Liborno. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.2/1.39 Targeta postal signada per Francisco F. Andreu, enviada a Andrés de Sard el 25 de maig de 1889. (Davant i darrere)

Informació