CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.4.1 Blocs de correspondència creats per ell mateix

 • A2.1.4.1/1 "Cartulari Anedrina (Gregorio)"   (escanejar davant sobre)
 • A2.1.4.1/1.1 Carta de Gregorio Anedrina dirigida a Sebastià Farnés sense data, escrita en un full gruixut doblegat per la meitat. (tot)
 • A2.1.4.1/1.2 Carta de Gregorio Anedrina dirigida a Sebastià Farnés sense data, escrita en un petit full de paper. (Davant)
 • A2.1.4.1/1.3 Carta de Gregorio Anedrina dirigida a Sebastià Farnés amb data del 6 de maig de 1916. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/2 Sobre amb un conjunt de cartes de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana.
 • A2.1.4.1/2.1 Carta mecanoscrita amb data del 15 de setembre de 1917. (Part interior escrita. Duess planes)
 • A2.1.4.1/2.2 Carta mecanoscrita amb data de l'1 de setembre de 1917. (escanejat del sobre i també el full pel davant, part escrita)
 • A2.1.4.1/2.3 Carta manuscrita del president de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana dirigida a Sebastià Farnés que data del 3 d'octubre de 1917. (Davant)
 • A2.1.4.1/2.4 Citació mecanoscrita de Manel Folguera i Duran, president de l'associació, dirigida a Sebastià Farnés el 26 de juliol de 1917. (Davant)
 • A2.1.4.1/2.5 Carta mecanoscrita del secretari de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana que comunica Farnés que ha estat acceptat com a soci numerari de l'esmentada associació, la carta data del 20 de juliol de 1917. (Davant)
 • A2.1.4.1/2.6 Carta mecanoscrita del secretari de l'associació que cita Sebastià Fanés a una reunió i porta la data del 7 de juliol de 1917. (Davant)
 • A2.1.4.1/2.7 Carta mecanoscrita que informa de la pròxima publicació d'un butlletí mensual de l'associació que data del juliol de 1917. (Part interior escrita. Dues planes)
 • A2.1.4.1/2.8 Carta manuscrita del president de l'associació, amb data del 17 d'abril de 1920, dirigida a Sebastià Farnés. (escanejat del sobre i també el full pel davant, part escrita)
 • A2.1.4.1/2.9 Carta manuscrita de Pau Romeva, assessor i tècnic de l'associació, dirigida a Sebastià Farnés i amb data del 26 de gener de 1918. (Davant)
 • A2.1.4.1/2.10 Carta manuscrita de Pau Romeva, assessor i tècnic de l'associació, dirigida a Sebastià Farnés i amb data del 28 de gener de 1918. (Davant)
 • A2.1.4.1/3 "Cartulari Bonet da Forno (Juan)"
 • A2.1.4.1/3.1 Postal amb una vista del Teide de Las Palmas de Gran Canaria enviada per Juan Bonet a Joan Delgano Grau ecrita en codi taquigràfic. La postal té un segell de Buenos Aires amb la data de 20 de gener de 1916. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/3.2 Sobre buit destinat a Sebastià Farnés, podria ser el que contenia la postal o tindre-hi alguna relació, ja que tant la postal com el sobre tenen segells de la República Argentina. (Davant)
 • A2.1.4.1/4 "Cartulari Busquet Font (José)"
 • A2.1.4.1/4.1 Carta manuscrita en dos pàgines de José Busquet i Font dirigida a Sebastià Farnés des d'Havre el 5 de maig de 1916. (Sobre: davant i darrere. Davant 2 pàgines)
 • A2.1.4.1/4.2 Carta manuscrita en tres pàgines de José Busquet i Font dirigida a Sebastià Farnés des de París el 10 d'agost de 1915. (Sobre: davant i darrere. Davant 3 pàgines)
 • A2.1.4.1/4.3 Carta mecanoscrita en dos pàgines de José Busquet i Font dirigida a Sebastià Farnés des de Bordeaux el 24 de març de 1914. (Davant 2 pàgines)
 • A2.1.4.1/5 Correspondència de Sebastià Farnés amb J. Castellví
 • A2.1.4.1/5.1 Carta manuscrita de J. Castellví dirigida a Sebstià Farnés el 22 de maig de 1909. (Sobre davant. Davant 1 pàgina)
 • A2.1.4.1/5.2 Carta manuscrita sense data, de Juan Castellví a Sebastià Farnés. (Sobre davant. Davant 1 pàgina)
 • A2.1.4.1/5.3 Carta manuscrita sense data, de Juan Castellví a Sebastià Farnés, escrita per les dues cares d'un full a ratlles. (Sobre davant. Davant i darrere 1 full)
 • A2.1.4.1/5.4 Carta manuscrita sense data, de Juan Castellví a Sebastià Farnés, escrita per les dues cares d'un full a ratlles, amb un fragment en codi taquigràfic. (Sobre davant. Davant i darrere 1 full)
 • A2.1.4.1/5.5 Carta manuscrita en un full quadriculat, de Juan Castellví a Sebastià Farnés, amb data del 27 de març de 1909. (Sobre davant. Davant i darrere 1 full)
 • A2.1.4.1/5.6 Carta de Juan Castellví dirigida a Sebastià Farnés, manuscrita de manera estranya, amb el·lisions de lletres i síl·labes, en un full a ratlles sense data ni sobre. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/5.7 Carta manuscrita de Juan Castellví dirigida a Sebastià Farnés en un full a ratlles sense data ni sobre. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/5.8 Carta manuscrita de Juan Castellví dirigida a Sebastià Farnés en un full a ratlles sense data ni sobre. (Davant i darrere 1 pàgina)
 • A2.1.4.1/5.9 Carta manuscrita de Juan Castellví dirigida a Sebastià Farnés en un full blanc amb el segell del Fomento del trabajo nacional i de la Biblioteca de Barcelona, amb data del 4 de març de 1909. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/5.10 Carta manuscrita en un full quadriculat sense data de Juan Castellví dirigida a Sebastià Farnés. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/5.11 Carta manuscrita en un full quadriculat de Juan Castellví, dirigida a Sebastià Farnés el 28 de febrer de 1908 amb el títol "1ª lección". (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/5.12 Carta manuscrita en un full quadriculat de Juan Castellví, dirigida a Sebastià Farnés l'1 de març de 1908 amb el títol "2ª lección". (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/6 "Cartulari Mes filles: Mari, Julita, Mercè, Clemència"
 • A2.1.4.1/6.1 Postal amb una imatge d'un arc interior del teatre Romà de Sagunt, enviada per Maria Farnés al seu pare. (Davant i darrere) 
 • A2.1.4.1/6.2 Postal amb una imatge del barri de la Creu de Berga, enviada per Maria Farnés al seu pare. (Davant i darrere) 
 • A2.1.4.1/6.3 Carta manuscrita en dos fulls blancs sense data que Maria Farnés va enviar al seu pare. (Davant 2 fulls)
 • A2.1.4.1/6.4 Carta manuscrita en un full blanc enviada per Maria Farnés al seu pare el 12 de novembre de 1927. (Davant 1 pàgina)
 • A2.1.4.1/6.5 Carta manuscrita en un paper vegetal enviada per Maria Farnés al seu pare el 29 d'octubre de 1928. (Davant 2 pàgines)
 • A2.1.4.1/6.6 Postal del Can Bosc de Sant Feliu de Codines enviada per Maria Farnés a Canet de Mar, dirigida al seu pare, el 5 de novembre de 1927. (Davant i darrere) 
 • A2.1.4.1/6.7 Postal de la Font de la Cañamera de Sant Feliu de Codines enviada per Maria Farnés al seu pare el 22 de gener de 1909. (Davant i darrere) 
 • A2.1.4.1/6.8 Postal amb una imatge de l'interior de la parròquia de Sant Feliu de Codines que Maria Farnés va enviar al seu germà el 19 de gener de 1906. (Davant i darrere) 
 • A2.1.4.1/6.9 Postal amb una imatge de Sant Feliu de Codines que Maria Farnés va enviar al seu germà Sebastià Farnés el 24 de desembre de 1905. (Davant i darrere) 
 • A2.1.4.1/6.10 Postal sense imatge que Maria Farnés va enviar al seu germà Sebastià Farnés el 17 de desembre de 1905. (Davant i darrere) 
 • A2.1.4.1/6.11 Postal amb una imatge de Sant Feliu de Codines firmada per Maria Farnés —no sabem si la germana o la filla de Sebastià Farnés— dirigida a l'altra Maria amb data del 17 de juny de 1905. No obstant això, el nom que apareix a la direcció de la postal és el de Sebastià Farnés.  (Davant i darrere) 
 • A2.1.4.1/6.12 Carta mecanoscrita de Maria Farnés enviada al seu pare l'11 de juliol de 1916. (Davant)
 • A2.1.4.1/6.13 Carta manuscrita sense data que Mercè Farnés va enviar al seu pare. (Davant i darrere) 
 • A2.1.4.1/6.14 Carta manuscrita que Mercè Farnés va enviar al seu pare el 18 de gener de 1902. (Davant i darrere) 
 • A2.1.4.1/6.15 Carta manuscrita sense data que enviraren Maria, Mercè i Clemència Farnés al seu pare. (Davant i darrere) 
 • A2.1.4.1/6.16 Carta que Julita Farnés va enviar al seu pare el 22 d'abril de 1899. (Davant i darrere 2 fullss) 
 • A2.1.4.1/6.17 Carta que Julita Farnés va enviar al seu pare el 19 de gener de 1900. (Davant i darrere) 
 • A2.1.4.1/7 Correspondència de Sebastià Farnés amb Josep Maria Francolí (Hi ha un sobre buit i sense signatura)
 • A2.1.4.1/7.1 Full a ratlles dirigit a Sebastià Farnés, amb data del 26 de març de 1909, amb el text escrit en codi taquigràfic. (Davant 1 pàgina)
 • A2.1.4.1/7.2 Carta manuscrita en un full quadriculat amb data també del 26 de març de 1909, aquesta amb el text escrit en codi ortogràfic. (Sobre davant; Davant 1 pàgina)
 • A2.1.4.1/7.3 Carta manuscrita en un full quadriculat amb data del 23 de març de 1909. (Davant 1 pàgina)
 • A2.1.4.1/7.4 Carta manuscrita en un full quadriculat amb data del 22 de març de 1909. (Sobre davant; Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/7.5 Full a ratlles dirigit a Sebastià Farnés, amb el text escrit en codi taquigràfic, que data també del 22 de març de 1909. (Sobre davant; Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/7.6 Carta manuscrita en un full quadriculat que data del 15 de març de 1909. (Davant i darrere)
 •  A2.1.4.1/7.7 Carta manuscrita en un full quadriculat que data del 9 de març de 1909. (Davant 1 pàgina)
 • A2.1.4.1/7.8 Full a ratlles, dirigit a Sebastià Farnés i amb el text escrit en codi taquigràfic, similar als descrits anteriorment però sense cap data que permeti adjuntar-lo a una de les cartes. (Davant 1 pàgina)
 • A2.1.4.1/7.9 Carta manuscrita en un full quadriculat enviada a Sebastià Farnés per Josep M. Francolí el 9 de març de 1909. (Davant i darrere sobre. Davant 1 pàgina)
 • A2.1.4.1/7.10 Full a ratlles dirigit a Sebastià Farnés, amb un text escrit en codi taquigràfic, que data també del 9 març de 1909. (Davant 1 pàgina)
 • A2.1.4.1/7.11 Carta en un full a ratlles escrita de manera estranya, amb el·lisions de lletres i síl·labes en alguns mots, enviada per Francolí a Farnés el 6 de març de 1909. (Davant 1 pàgina)
 • A2.1.4.1/7.12 Carta manuscrita en un full quadriculat enviada per Francolí a Sebastià Farnés el 2 de març de 1909. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/7.13 Carta manuscrita per Josep M. Francolí en un full quadriculat i enviada a Sebastià Farnés l'1 de març de 1909. (Davant 1 pàgina)
 • A2.1.4.1/8 "Cartulari Heraldo de Madrid"
 • A2.1.4.1/8.1 Carta que li va enviar Alberto Rusiñol a Sebastià Farnés, com a corresponsal de El Heraldo de Madrid, convidant-lo a una reunió del Fomento del trabajo nacional. La carta data del 23 d'octubre de 1899. (Davant sobre. Davant 1 pàgina)
 • A2.1.4.1/8.2 Carta del redactor secretari d'El Heraldo de Madrid enciada a Sebastià Farnés el 20 d'abril de 1900. (4 pàgines)
 • A2.1.4.1/8.3 Telegrama rebut per Sebastià Farnés procedent de Madrid, no especifica en quina data. (Davant 1 pàgina)
 • A2.1.4.1/8.4 Carta manuscrita en un full quadriculat enviada per l'administrador d'El Heraldo de Madrid a Sebastià Farnés el 26 de març de 1900. (Davant 1 pàgina)
 • A2.1.4.1/8.5 Telegrama rebut de Madrid per Sebastià Farnés en el qual se li demana que faci fotografies a un vaixell argentí arribat recentment a Barcelona. (Davant 1 pàgina)
 • A2.1.4.1/8.6 Carta mansucrita enviada pel redactor-secretari d'El Heraldo de Madrid, Carlos Escobar, a Sebastià Farnés el 10 de març de 1900. (3s pàgines)
 • A2.1.4.1/8.7 Una altra carta de Carlos Escobar dirigida a Sebastià Farnés, aquesta amb la data difícil de concretar per la lletra de l'escriptor. (4 pàgines)
 • A2.1.4.1/8.8 Telegrama destinat a Sebastià Farnés sense data concretada. (Davant)
 • A2.1.4.1/8.9 Una altre telegrama destinat a Sebastià Farnés sense data concretada. (Davant)
 • A2.1.4.1/8.10 Un altre telegrama destinat a Sebastià Farnés sense data concretada. (Davant)
 • A2.1.4.1/8.11 Carta del director d'El Heraldo de Madrid destinada a Sebastià Farnés que data del dia 15 de gener de 1900. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/8.12 Carta de l'administrador d'El Heraldo de Madrid enviada a Sebastià Farnés el dia 14 d'abril de 1900. (Davant)
 • A2.1.4.1/8.13 Carta manuscrita per Carlos Escobar enviada a Sebastià Farnés el 28 d'octubre de 1899. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/8.14 Telegrama rebut per Sebastià Farnés, procedent de Madrid i sense data especificada. (Davant)
 • A2.1.4.1/8.15 Carta manuscrita en dos fulls blancs, doblegats formant un llibret, enviada per Emilio Pastor a Sebastià Farnés el 15 de desembre de 1899. (Davant pàgina 1. Davant i darrere fulls 2 i 3)
 • A2.1.4.1/8.16 Carta enviada per Carlos Escobar a Sebastià Farnés el 14 de desembre de 1899. (4 pàgines)
 • A2.1.4.1/8.17 Carta enviada per Carlos Escobar a Sebastià Farnés sense data especificada. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/8.18 Carta enviada per Carlos Escobar a Sebastià Farnés amb unes anotacions fetes després en llapis a la part posterior. (Davant i darrere full 1)
 • A2.1.4.1/8.19 Carta manuscrita en un full quadriculat per l'administrador d'El Heraldo de Madrid i enviada a Sebastià Farnés el 23 de Febrer de 1900. (Davant)
 • A2.1.4.1/8.20 Paper blanc amb unes anotacions referents a El Heraldo de Madrid, encara que per la seva estructura el text no sembla una carta. (Davant)
 • A2.1.4.1/8.21 Sobre d'El Heraldo de Madrid buit i destinat a la redacció del diari La Vanguardia i, concretament, a Sebastià Farnés. (Davant)
 • A2.1.4.1/8.22 Petit paper quadriculat amb unes anotacions numèriques referides als diversos mesos de l'any 1901. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/8.23 Retall de diari amb un article titulat "Banquete de despedida". (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/9 "Cartulari Hernando (Juan Pablo)"
 • A2.1.4.1/9.1 Carta manuscrita per Juan Pablo Hernando i enviada a Sebastià Farnés el 18 de juliol de 1917. (Davant i darrere fulls 1 i 2)
 • A2.1.4.1/9.2 Carta manuscrita per Juan Pablo Hernando i enviada a Sebastià Farnés el 29 de març de 1917. (Davant i darrere full 1)
 • A2.1.4.1/9.3 Carta manuscrita per Juan Pablo Hernando i enviada a Sebastià Farnés el 19 de març de 1917. (Davant i darrere pàgina 1)
 • A2.1.4.1/9.4 Carta manuscrita per Juan Pablo Hernando i enviada a Sebastià Farnés el 5 de gener de 1917. (Davant i darrere full 1)
 • A2.1.4.1/9.5 Carta manuscrita per Juan Pablo Hernando i enviada a Sebastià Farnés el 26 de març de 1916. (Davant i darrere full 1)
 • A2.1.4.1/9.6 Carta manuscrita per Juan Pablo Hernando i enviada a Sebastià Farnés el 7 de gener de 1916. (3 pàgines)
 • A2.1.4.1/9.7 Carta manuscrita per Juan Pablo Hernando i enviada a Sebastià Farnés el 26 de novembre de 1915. (Tres pàgines)
 • A2.1.4.1/10 "Cartulari Nadal (Jacinto L.)"
 • A2.1.4.1/10.1 Carta mecanoscrita de dos pàgines enviada per Jacinto L. Nadal a Sebastià Farnés el dia 21 de novembre de 1916. (Davant fulls 1 i 2)
 • A2.1.4.1/10.2 Carta mecanoscrita enviada per Jacinto L. Nadal a Sebastià Farnés el dia 7 de gener de 1916. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/11"Cartulari Jampy (Martí)"
 • A2.1.4.1/11.1 Carta manuscrita en un full quadriculat enviada per Martí Jampy a Sebastià Farnés el 4 de desembre de 1907 des de Prades. (Davant i darrere )
 • A2.1.4.1/11.2 Carta manuscrita en un full quadriculat enviada per Martí Jampy a Sebastià Farnés el 23 de novembre de 1907 des de Prades. (tres pàgines)
 • A2.1.4.1/11.3 Carta manuscrita per Martí Jampy en una petita targeta dirigida a Sebastià Farnés sense data especificada. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/11.4 Targeta postal de Constantinoble, amb una imatge de la torre del Séraskérat, que Martí Jampy va enviar a Sebastià Farnés el 12 de setembre de 1906. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/12 1 "Cartulari Rosa Pagès de Farnés"
 • A2.1.4.1/12.1 Carta manuscrita per Rosa Pagès en un full quadriculat, amb una lletra bastant inintel·ligible sense cap data especificada. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/12.2 Carta manuscrita per Rosa Pagès en un full quadriculat, amb una lletra bastant inintel·ligible sense cap data especificada. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/12.3 Carta manuscrita per Rosa Pagès en un full quadriculat, amb una lletra bastant inintel·ligible sense cap data especificada. (Davant pàgina 1)
 • A2.1.4.1/12.4 Carta manuscrita per Rosa Pagès en un full a ratlles, amb una lletra bastant inintel·ligible sense cap data especificada. (3 pàgines)
 • A2.1.4.1/12.5 Carta manuscrita per Rosa Pagès en un full a ratlles, amb una lletra bastant inintel·ligible sense cap data especificada. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/12.6 Carta manuscrita per Rosa Pagès en un full a ratlles, amb una lletra bastant inintel·ligible sense cap data especificada. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/12.7 Carta manuscrita per Rosa Pagès en un full quadriculat esguerrat, amb una lletra bastant inintel·ligible, que data del 16 d'agost no especifica de quin any. (Davant)
 • A2.1.4.1/12.8 Carta manuscrita per Rosa Pagès en un full quadriculat, amb una lletra bastant inintel·ligible, que data del 24 de juliol no sabem de quin any. (3 pàgines)
 • A2.1.4.1/12.9 Carta manuscrita per Rosa Pagès en un full quadriculat, amb una lletra bastant inintel·ligible i sense cap data especificada. (4 pàgines)
 • A2.1.4.1/12.10 Carta manuscrita per Rosa Pagès en un full quadriculat, amb una lletra bastant inintel·ligible, que data del 14 d'agost no sabem de quin any (3 pàgines)
 • A2.1.4.1/12.11 Carta manuscrita per Rosa Pagès en un full quadriculat, amb una lletra bastant inintel·ligible, que data de l'1 d'agost no sabem de quin any. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/12.12 Carta manuscrita per Rosa Pagès en un full quadriculat, amb una lletra bastant inintel·ligible sense cap data concreta, només sabem que és de l'agost. (4 pàgines)
 • A2.1.4.1/12.13 Carta manuscrita per Rosa Pagès en un full quadriculat, amb una lletra bastant inintel·ligible que data del 4 d'agost. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/12.14 Carta manuscrita per Rosa Pagès en un full quadriculat, amb una lletra bastant inintel·ligible que data del 10 d'agost. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/12.15 Carta manuscrita per Rosa Pagès en un full quadriculat, amb una lletra bastant inintel·ligible sense cap data especificada. (3 pàgines)
 • A2.1.4.1/12.16 Carta manuscrita per Rosa Pagès l'11 de juny de no sabem quin any a Barcelona, destinada a Sebastià Farnés. (3 pàgines)
 • A2.1.4.1/12.17 Carta manuscrita per Rosa Pagès en un petit full quadriculat destinada a Sebastià Farnés i sense data especificada. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/13 "Cartulari Ricardo Rosa Alberty"
 • A2.1.4.1/13.1 Carta enviada per Ricardo Rosa Alberti a Sebastià Farnés des de Lisboa el dia 14 de juliol de 1917. (Davant i darrere sobre. Totes les pàgines)
 • A2.1.4.1/13.2 Postal enviada per Ricardo Rosa Alberti a Sebastià Farnés des de Lisboa el dia 5 d'abril de 1917. (Davant i darrere)
 • A2.1.4.1/13.3 Targeta de Ricardo Rosa Alberti i la seva muller que comunica el naixement de la seva filla, enviada a Sebastià Farnés el 12 de novembre de 1916. (Davant sobre. Davant full)
 • A2.1.4.1/13.4 Carta manuscrita en tres pàgines doblegades en forma de llibret, enviada per Ricardo Rosa Alberti a Sebastià Farnés el 7 d'octubre de 1916. (Davant i darrere sobre. Davant i darrere 6 fulls)
 • A2.1.4.1/13.5 Carta de Ricardo Rosa Alberti enviada a Sebastià Farnés el 4 de juny de 1916 des de Lisboa. (Davant i darrere sobre. Davant i darrere 8 fulls)
 • A2.1.4.1/13.6 Postal de Ricardo Rosa Alberti enviada a Sebatià Farnés el 16 de setembre de 1916. (Davant i darrere)

Informació