CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigacióllegat_vc_a2.1.3.html

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ
Codi de referència A2.1.3.1
Títol SFB-Activitat professional.
Data(es) 1902-1944
Nivell de descripció Unitat documental composta
Volum i suport de la unitat de descripció Carpeta 1. Registre núm 8 i 9
ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor Sebastià Farnés
Forma d'ingrès Donació
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Nota/resum del contingut: Tota mena de documents relacionats amb els estudis i els cursos de taquigrafia que impartia Sebastià Farnés
Sistema d'organització Numeració correlativa

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ


Codi de referència A2.1.3.2.1
Títol SFB-Activitat professional, recerca i investigacions, jocs.
Data(es) Sense data
Nivell de descripció Unitat documental composta
Volum i suport de la unitat de descripció Lligall 2-14. Registre 10-13
ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor Sebastià Farnés
Forma d'ingrès Donació
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Nota/resum del contingut: Recerques de jocs populars:
lligall 1, jocs A;
lligall 2, jocs B;
lligall 3, jocs C;
lligall 4, jocs D i E;
lligall 5, jocs F i G;
lligall 6, jocs H-M;
lligall 7, jocs N-Q;
lligall 8, jocs R i S;
lligall 9, jocs T-Z;
lligall 10, el solitari amb dòmino;
lligall 11, el solitari de 8 reines;
lligall 12, salt de cavall;
lligall 13, solitari;
lligall 14, altres.

Sistema d'organització Alfabètic

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ
Codi de referència A2.1.3.2.2
Títol SFB-Activitat professional, recerca i investigacions, el lèxic d'Ausiàs March
Data(es) Sense data
Nivell de descripció Unitat documental composta
Volum i suport de la unitat de descripció Carpeta 1-8. Registres 13-14
ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor Sebastià Farnés
Forma d'ingrès Donació
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Nota/resum del contingut: Estudi del lèxic emprat per Ausiàs March en la seva obra literària:
carpeta 1, A-B;
carpeta 2, C-Dem;
carpeta 3, Dem-Esc;
carpeta 4, Esd-Ive;
carpeta 5, Ja-O;
carpeta 6, Pa-Re;
carpeta 7, Ri-Va;
carpeta 8, Ve-Ze.

Sistema d'organització Alfabètic

Pujar

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ
Codi de referència A2.1.3.2.3
Títol SFB-Activitat professional, recerques i investigacions, Paremiologia catalana comparada.
Data(es) Sense data
Nivell de descripció Unitat documental composta
Volum i suport de la unitat de descripció Lligall 1-176. Registre 17-52
ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor Sebastià Farnés
Forma d'ingrès Donació
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Nota/resum del contingut: Recull ordenat alfabèticament de parèmies catalanes

Primera part

Segona part

Sistema d'organització Alfabètic

Pujar

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ
Codi de referència A2.1.3.2.4
Títol SFB-Activitat professional, recerques i investigacions, etnografia i folklore.
Data(es) Sense data
Nivell de descripció Unitat documental composta
Volum i suport de la unitat de descripció Lligall 1-27. Registre 53-57
ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor Sebastià Farnés
Forma d'ingrès Donació
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Nota/resum del contingut: Aplec de dites, refranys i poesies de caràcter popular:
lligall 1, dites A-C;
lligall 2, dites C-F;
lligall 3, dites G-M;
lligall 4, dites N-S;
lligall 5, T-Z;
lligall 6, rondalles I;
lligall 7, rondalles II,
lligall 8, rondalles III
;
lligall 9, tercets morals;
lligall 10, tercets morals;
lligall 11, tercets morals;
lligall 12, La musa popular;
lligall 13, dites barcelonines;
lligall 14, dites barcelonines;
lligall 15, dites sobre el menjar
;
lligall 16, Parèmies del pa;
lligall 17, folklore de Peramola;
lligall 18, folklore divers;
lligall 19, romanços i cançons populars;
lligall 20, romanços i cançons populars;
lligall 21, altres;
lligall 22, cançons populars amb partitura;
lligall 23, folklore de Canet;
lligall 24, endevinalles;
lligall 25, cançons populars;
lligall 26, De la mare;
lligall 27, retalls de diaris
.

Sistema d'organització Alfabètic

Pujar

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ
Codi de referència A2.1.3.2.5
Títol SFB-Activitat professional, recerques i investigacions, varis.
Data(es) 1888-1946
Nivell de descripció Unitat documental composta
Volum i suport de la unitat de descripció Lligall 1-26. Registre 58-62
ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor Sebastià Farnés
Forma d'ingrès Donació
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Nota/resum del contingut :Recerques i investigacions de caràcter divers:
lligall 1, articles sobre Jacint Vedaguer;
lligall 2, L'art de viure;
lligall 3, lèxic de la indústria del paper;
lligall 4, Notas bibliográficas económicas;
lligall 5, etnografia;
lligall 6, goigs en lluor de sants i verges;
lligall 7, assaig de classificació d'una biblioteca;
lligall 8, bibliografia;
lligall 9, diccionari etimològic
;
lligall 10, bibliografia;
lligall 11, bibliografia;
lligall 12, varis;
lligall 13, varis
;
lligall 14, bibliografia sobre folklore;
lligall 15, notes de trobadors castellans;
lligall 16, bibliografia;
lligall 17, diccionari català;
lligall 18, catàleg bibliogràfic
;
lligall 19, vocabulari provençal;
lligall 20, altres;
lligall 21, manuscrits dispersos de Sebastià Farnés;
lligall 22, notes sobre Fra Ansel Turmeda;
lligall 23, catàleg de llengües;
lligall 24, estampes i oracions de Sant Josep;
lligall 25, homografia catalana;
lligall 26, altres.

Sistema d'organització Numeració correlativa

Pujar

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ
Codi de referència A2.1.3.3
Títol SFB-Activitat professional, material d'altri.
Data(es) 1891-1979
Nivell de descripció Unitat documental composta
Volum i suport de la unitat de descripció Lligall 1-54. Registre 63-68
ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor Sebastià Farnés
Forma d'ingrès Donació
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Nota/resum del contingut: Obres literàries i estudis d'altres autors:
lligall 1, càntiga de M. Menéndez Pelayo;
lligall 2, rondalles recollides per altres folkloristes;
lligall 3, Calaix de sastre,
lligall 4, proverbis d'Alfonso de Barros
;
lligall 5, proverbis d'altres autors;
lligall 6, Eufrosina, de Jordi Ferreira;
lligall 7, Eufrosina, de Jordi Ferreira;
lligall 8, proverbis de Ferran Núñez
;
lligall 9, Regimiento de sanidad, de Gerónimo Cortés;
lligall 10, "Noticias antiguas sobre el juego en Castelló de la Plana", de Juan A. Balbás;
lligall 11, parèmies del Dictionarium, de Pere Torra;
lligall 12, Llibre dels bons amonestaments, de Fra Anselm Turmeda;
lligall 13, Llibre dels bons amonestaments, de Fra Anselm Turmeda;
lligall 14, "Les millors poesies de poetes espanyols moderns i antics";
lligall 15, 100 tercets morals;
lligall 16, bibliografia marroquina;
lligall 17, refranys recollits per altres folkloristes;
lligall 18, extracte paremiològic del Quixot a càrrec de Diego Clemencia;
lligall 19, Pitos i flautes, de Joaquim Martí i Gadea;
lligall 20, aplec de refranys de l'any 1624;
lligall 21, Proverbi lombardi de Sicilia;
lligall 22, refranys de pagès d'Abdó Barceló;
lligall 23, proverbis àrabs;
lligall 24, parèmies extretes d'Eufrosina;
lligall 25, proverbis occitans del pastor Fesquet;
lligall 26, parèmies d'Atalaya de la vida humana, de Mateo Alemán
;
lligall 27, glossari d'Aquiles Mir;
lligall 28, parèmies d'Ulísipo, de Jordi Ferreira;
lligall 29, parèmies del Llibre d'or, de Sèneca;
lligall 30, extracte d'un romancer francès de George Doncieux;
lligall 31, versió en mallorquí de Don Quijote de la Mancha, de J. Rollan;
lligall 32, 300 dites populars de Joseph Roca;
lligall 33, aforismes catalans de Carles Amat;
lligall 34, aforismes catalans de Carles Amat;
lligall 35, dites recollides per Jafudà Bonsenyor;
lligall 36, poesies religioses d'Anton Dardet;
lligall 37, llibre de Fra Anselm Turmeda;
lligall 38, llibre de Fra Anselm Turmeda;
lligall 39, notes de Milà i Fontanals sobre un llibre d'Anselm Turmeda;
lligall 40, proverbis morals de Cristóbal Pérez de Herrera
;
lligall 41, adagis i refranys extrets del Diccionario de la lengua castellana (RAE); lligall 42, còpia d'un text de 1764;
lligall 43, "España en el Mediterráneo", de Juan B. Gali;
lligall 44, refranys catalans i castellans extrets del Diccionari català-castellà de Saura;
lligall 45, manuscrits d'Aureli Capmany;
lligall 46, l'Edredóneta de Cervera;
lligall 47, A la vora del Ebro, de Frederic Pastor Lluís;
lligall 48, proverbis rimats de Guillem de Cervera;
lligall 49, paremiologia comarcana de Josep Esteve Seguí; lligall 50, paremiologia comarcana (suplement) de Josep Esteve Seguí;
lligall 51, parèmies extretes de De Luci anneus, de Sèneca;
lligall 52, versos de Joan Batista Batlle;

lligall 53, llibre d'història de Catalunya del segle XVII;
lligall 54, altres.

Sistema d'organització Numeració correlativa

Pujar


Informació