CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.3.3 Material d’altri

(Reg. 68) (foto conjuntadel lligall ila carpetaque formen l'arxivador)

 • A2.1.3.3/53 Llibre gruixut, amb les tapes lligades, que porta per títol "Llibre segon en lo qual se van continuant los successos de Cathalunya, particularment de tot lo que ha comensat al 15 d'Agost de 1645". (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/54 "Altres". (Escanejats només els quatre primers documents com a mostra)
 • A2.1.3.3/54.1 Manuscrit amb data del 9 d'octubre del poema de Jacint Verdaguer "El roser de tot lo món".
 • A2.1.3.3/54.2 Manuscrit d'un poema que Sebastià Farnés va copiar d'una paret.
 • A2.1.3.3/54.3 Manuscrit amb cobles copiades del Sant sagrament de l'altar.
 • A2.1.3.3/54.4 Manuscrit amb frases notables de Fra Bartolomé de las Casas extretes del seu llibre Apologética historia de las Índias.
 • A2.1.3.3/54.5 Paper fragmentari amb proverbis i poemes llatins.
 • A2.1.3.3/54.6 Còpia d'un poema publicat per Marià Aguiló i Fuster en cent sis estrofes de tres versos.
 • A2.1.3.3/54.7 En un full doblegat per la meitat hi ha un un recull de 37 proverbis filosòfics d'Adolfo de Castro (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada).
 • A2.1.3.3/54.8 Còpia manuscrita d'un aplec de refranys, adagis i moteigs de Manuel Gaya i Tomás (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada).
 • A2.1.3.3/54.9 Còpia a càrrec de Sebastià Farnés d'un manuscrit inèdit del segle XVI, propietat de N. Font, en un full blanc.
 • A2.1.3.3/54.10 Còpia manuscrita de l'original de les Ordinacions de la ciutat de Vic.
 • A2.1.3.3/54.11 Ressenya de Naufragios de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca.
 • A2.1.3.3/54.12 Sumari de la Natural historia de las Índias de Gonzalo Hernández de Oviedo.
 • A2.1.3.3/54.13 Manuscrit autògraf d'una poesia de Jacint Verdaguer que data del 18 de juny de 1902.
 • A2.1.3.3/54.14 Poesia manuscrita de Jaume Collell.
 • A2.1.3.3/54.15 Ressenya de Records d'un excursionista, de Carles Bosch de la Trinxeria
 • A2.1.3.3/54.16 Ens uns quants fulls blancs, còpia manuscrita de versos d'Antonio Coello, Francisco de Rojas i Luís Vélez de Guevara.

Informació