CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.3.3 Material d'altri

(Reg. 66) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.3/27 Glossari de comparacions populars del Narbonès i del Carcassès d'Aquiles Mir, còpia manuscrita a càrrec de Sebastià Farnés (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/28 Recull de parèmies, que data de 1917, extretes de la comèdia Ulísipo d'en Jordi Ferreira de Vasconcellos (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/29 Sentències extretes d' El llibre d'or de Sèneca, recollides en una llibreta de cobertes rosa (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/30 Extracte d'un romancer popular francès de George Doncieux que data de l'any 1904 (també podríem encabir aquest document a l'apartat d'etnografia i folklore). (cinc primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/31 Versió en mallorquí de fragments de Don Quijote de la Mancha a càrrec de mossèn J. Rollan. (cinc primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/32 Recull de tres-centes dites populars de Joseph Roca i Roca copiades a mà per Sebastià Farnés (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (cinc primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/33 Recull d'aforismes catalans del doctor Carles Amat, alguns copiats a mà i altres amb màquina d'escriure. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/34 Un altre recull d'aforismes catalans del doctor Carles amat, aquesta vegada copiats tots a mà. (cinc primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/35 Llibre de paraules i dites de sabis i filòsofs de Jafudà Bonsenyor, copiat per Sebastià Farnés. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/36 Còpia manuscrita a càrrec de Sebastià Farnés d'un llibre de poesies religioses d'Anton Dardet, amb data del 17 de març de 1775. (cinc primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/37 Còpia amb data del 19 de gener de 1897 de l'exemplar imprès d'un llibre de Fra Anselm Turmeda que es troba a la Biblioteca del Seminari de Barcelona. (cinc primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/38 Còpia de l'exemplar imprès d'un llibre de Fra Anselm Turmeda que es troba a la Biblioteca del Seminari de Barcelona i data de l'any 1818. (cinc primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/39 Còpia de les notes manuscrites que es troben a l'edició d'un llibre de Fra Anselm Turmeda que data del 19 de gener de 1897. Les notes manuscrites sembla que foren obra de Manuel Milà i Fontanals. (cinc primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/40 Recull de proverbis morals de Cristóbal Pérez de Herrera (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (quatre primeres pàgines de mostra)

Informació