CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.3.3 Material d’altri

(Reg. 65) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.3/9 Còpia manuscrita de Sebastià Farnés del Regimiento de sanidad de Gerónimo Cortés. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/10 Còpia manuscrita d'un text tiutulat "Notícias antiguas sobre el juego en Castellón de la Plana", de Juan A. Balbás. (deu pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/11 Sobre blau amb un llistat de parèmies extretes del Dictionarium de Pere Torra (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (deu primeres pàgines de mostra
 • A2.1.3.3/12 Assaig d'una edició definitiva del Llibre dels bons amonestaments de Fra Anselm Turmeda a càrrec de Sebastià Farnés. (cinc primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/13 Llibre dels bons amonestaments de Fra Anselm Turmeda a semblança del Llibre de lo schiavo de Bari, per Sebastià Farnés. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/14 Compilació de poesies dels millors poetes espanyols antics i moderns a càrrec de Sebastià Farnés que data de l'any 1898. (cinc primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/15 Recull de 100 tercets de caràcter moral dedicats a la mainada per Sebastià Farnés. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/16 Assaig d'una bibliografia marroquina fet per Sebastià Farnés. (sis primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/17 En una llibreta a ratlles amb les cobertes de color marró hi ha un conjunt de refranys copiats d'una llibreta titulada "Composición de una máquina de coser", no n'especifica l'autor però afirma que l'original es trobava en mans del llibreter Joan Batista Batlle (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/18 Extracte paremiològic de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, a càrrec de Diego Clemencia (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (set primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/19 Aplec de dites i refranys sota el títol "Pitos i flautes" de Joaquím Martí i Gadea (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/20 En una llibreta de fulls blancs hi ha la còpia d'un aplec de refranys d'autor desconegut que es va imprimir a Barcelona l'any 1624. Sebastià Farnés copia el conjunt de refranys i hi adjunta un text en què planteja la hipòtesi que l'autor de l'aplec fos un català (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (vuit primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/21 Conjunt de proverbis sicilians de Giuseppe Pitrè copiats a mà per Sebastià Farnés que porta per títol "Proverbi lombardi de Sicilia" (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (cinc primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/22 Aplec de "Refranys de pagès" recollits per Abdó Barceló, natural de Capsanes, copiats el 13 de juny de 1927 de l'original manuscrit (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/23 Recull de proverbis àrabs extrets d'un manuscrit català del segle XIV i d'un número de la revista L'Avenç de 1891 amb data de l'any 1923 (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (deu primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/24 Conjunt de parèmies extretes de la comèdia Eufrosina (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/25 Còpia manuscritad'un conjunt de proverbis i dites populars occitanes d'un original del pastor Fesquet (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (dues primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.3/26 Extracte de dites populars que apareixen a Atalaya de la vida humana, de Mateo Alemán (també podríem encabir aquest document a l'apartat de recerques i investigacions encarades a la Paremiologia catalana comparada). (quatre primeres pàgines de mostra)

Informació