CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.3.2.5 Recerques i investigacions de caràcter divers

(Reg. 62) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

 • A2.1.3.2.5/19 Recull de vocabulari provençal ordenat alfabèticament amb les corresponents equivalències en català.(tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.5/20 Recull de frases soltes amb alguns mots en provençal sense cap títol ni explicació que en doni una mínima informació, una possibilitat és que siguin els títols de poesies trobadoresques. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.5/21 Aplec de textos manuscrits de Sebastià Farnés de temàtica diversa. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.5/22 En un llibret de tapes de color marró hi ha un aplec de notes diverses sobre Fra Anselm Turmeda, segurament com a treball previ a l'assaig d'una edició definitiva del Llibre dels bons amonestaments d'aquest frare que va realitzar el mateix Sebastià Farnés. (quatre primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.5/23 Petit catàleg de llengües amb anotacions diverses sobre cadascuna de les que hi apareixen. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.5/24 Sobre blauamb el títol "Sr. director del diario mercantil", amb un recull d'estampes i oracions dedicades a Sant Josep a l'interior. (tres primeres pàgines de mostra)
 • A2.1.3.2.5/25 Llibret de cobertes de cartró marrons amb una homografia catalana a l'interior.
 • A2.1.3.2.5/26 "Altres" (documents consultables només en paper)
  • A2.1.3.2.5/26.1 En uns papers doblegats en forma de llibret hi ha notes extretes del Thesaurus, amb frases en català i en llatí.
  • A2.1.3.2.5/26.2 Llistat de paraules ordenades alfabèticament i classificades per inicials.
  • A2.1.3.2.5/26.3 En una llibreta petita amb les pàgines a ratlles hi ha uns apunts sobre gramàtica catalana.
  • A2.1.3.2.5/26.4 Llistat d'agrupacions, societats, acadèmies, centres, etc. de temàtica molt diversa i localitzacions també diferents.
  • A2.1.3.2.5/26.5 A la part posterior d'un paper esguerrat hi ha unes anotacions amb els títols de diversos articles, amb el nom del diari on foren publicats i la data corresponent.
  • A2.1.3.2.5/26.6 Conjunt de petits trossos de paper amb noms de localitats catalanes, escrits un a cada un.
  • A2.1.3.2.5/26.7 En un petit paper blanc hi ha un breu estudi del vers català i els principals poetes.
  • A2.1.3.2.5/26.8 Breu estudi geogràfic i estadístic de les fàbriques de paper i cartró i les impremtes que hi havia a Espanya l'any 1888.
  • A2.1.3.2.5/26.9 Breu ressenya del Diccionario geográfico de Vergara i Marín.
  • A2.1.3.2.5/26.10 Petit tros de paper amb anotacions referents a la procedència o el significat de determinats mots.
  • A2.1.3.2.5/26.11 Paper blanc doblegat per la meitat amb una poesia a un costat i unes anotacions referents a l'italià i l'espanyol a l'altre costat.
  • A2.1.3.2.5/26.12 Petit tros de paper blanc amb anotacions sobre paraules llatines.
  • A2.1.3.2.5/26.13 Paper blanc amb anotacions de paraules i un seguit de derivades de cada paraula.
  • A2.1.3.2.5/26.14 Paper blanc amb anotacions de caràcter lèxic, definicions de paraules pròpies de registres o dialectes que devien ser estranys per a Sebastià Farnés.
  • A2.1.3.2.5/26.15 Papers amb anotacions referents al significat de paraules estranyes per a Sebastià Farnés.
  • A2.1.3.2.5/26.16 Paper blanc amb anotacions referents a la paraula "besiat/viciat".
  • A2.1.3.2.5/26.17 Petit tros de paper amb anotacions de caràcter lèxic probablement referents a una traducció.
  • A2.1.3.2.5/26.18 Extracte del llibre Barcelona durant la (...) Napoleónica.
  • A2.1.3.2.5/26.19 Original de problemes matemàtics per a infants redactats pel mateix Sebastià Farnés.
  • A2.1.3.2.5/26.20 En una llibreta prima de cobertes marrons hi ha una relació de províncies, comarques i poblacions de Catalunya.
  • A2.1.3.2.5/26.21 Notes bibliogràfiques referents a una obra d'autor anònim titulada Peregrinació del venturós Pelegrí.
  • A2.1.3.2.5/26.22 En una llibreta de fulls blancs i cobertes marrons hi ha el manuscrit d'un text de Sebastià Farnés en què planteja la hipòtesi que l'autor d'un conjunt de refranys d'autor anònim fós un català. El document A2.1.3.3/20 és la còpia manuscrita del mateix Farnés d'aquest conjunt de refranys, i al mateix document ja hi adjunta un text en què planteja aquesta possibilitat.
  • A2.1.3.2.5/26.23 Llistat de paraules oredenata alfabèticament amb la corresponent definició en llengua castellana.
  • A2.1.3.2.5/26.24 Llistat molt breu de paraules amb les corresponents definicions.
  • A2.1.3.2.5/26.25 Anotacions en un full blanc a ratlles sobre el temple de Nª Señora Desvillar de Sant Feliu de Codines

Informació