CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.3.2.5 Recerques i investigacions de caràcter divers

(Reg. 60) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

  • A2.1.3.2.5/10 En un llibret de tapes blaves hi ha un recull de notes bibliogràfiques de llibres relacionats amb alguna virtut. (tres primeres pàgines de mostra)
  • A2.1.3.2.5/11 Llibre gruixut amb les cobertes de cartró de color marró, amb una extensa bibliografia a l'interior acompanyada de notes de caràcter divers. (tres primeres pàgines de mostra)
  • A2.1.3.2.5/12 En un llibre de cobertes blaves hi ha escrits de caràcter molt divers com un assaig d'un diccionari portuguès-espanyol o consideracions diverses sobre llibres Cevantes, Petrarca i Joanot Martorell, per exemple. (tres primeres pàgines de mostra)
  • A2.1.3.2.5/13 En un llibret de cobertes de cartró forrades de paper marró, hi ha treballs ben diversos: retalls de diari francesos, reculls de frases fetes, apunts referents a l'etimologia o la doble forma d'algunes paraules, alguns textos en vers sense autor especificat, referències de textos i articles de publicacions de la Renaixença, apunts sobre jocs, etc. (vuit primeres pàgines de mostra)

Informació