CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.3.2.4 Etnografia i folklore. Rondalles

(Reg. 53) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

  • A2.1.3.2.4/1  Llibret gruixut que recull refranys, dites populars i petites poesies de caràcter folklòric que va recollir Sebastià Farnés en el seu treball de camp. Les dites estan ordenades alfabèticament, basant-se en la paraula clau de la frase. De vegades inclou un breu comentari de la dita i el lloc on la va recollir. Aquest volum està dedicat a les lletres A i B. (quatre primeres pàgines de mostra)
  • A2.1.3.2.4/2  Llibret gruixut que recull refranys, dites populars i petites poesies de caràcter folklòric que va recollir Sebastià Farnés en el seu treball de camp. Les dites estan ordenades alfabèticament, basant-se en la paraula clau de la frase. De vegades inclou un breu comentari de la dita i el lloc on la va recollir. Aquest volum està dedicat a les dites compreses entre les lletres C i F. (quatre primeres pàgines de mostra)
  • A2.1.3.2.4/3 Llibret gruixut que recull refranys, dites populars i petites poesies de caràcter folklòric que va recollir Sebastià Farnés en el seu treball de camp. Les dites estan ordenades alfabèticament, basant-se en la paraula clau de la frase. De vegades inclou un breu comentari de la dita i el lloc on la va recollir. Aquest volum està dedicat a les dites compreses entre les lletres G i M. (quatre primeres pàgines de mostra)
  • A2.1.3.2.4/4 Llibret gruixut que recull refranys, dites populars i petites poesies de caràcter folklòric que va recollir Sebastià Farnés en el seu treball de camp. Les dites estan ordenades alfabèticament, basant-se en la paraula clau de la frase. De vegades inclou un breu comentari de la dita i el lloc on la va recollir. Aquest volum està dedicat a les dites compreses entre les lletres N i S. (quatre primeres pàgines de mostra)
  • A2.1.3.2.4/5 Llibret gruixut que recull refranys, dites populars i petites poesies de caràcter folklòric que va recollir Sebastià Farnés en el seu treball de camp. Les dites estan ordenades alfabèticament, basant-se en la paraula clau de la frase. De vegades inclou un breu comentari de la dita i el lloc on la va recollir. Aquest volum està dedicat a les dites compreses entre les lletres T i Z. (quatre primeres pàgines de mostra)

(Reg. 54) (foto conjunta dels lligalls que formen l'arxivador)

  • A2.1.3.2.4/6 1 En un llibret gruixut, de tapes de cartró marró, aplec de rondalles populars realitzat per Sebastià Farnés, volum I. (set primeres pàgines de mostra: sumari)
  • A2.1.3.2.4/7 1 En un llibret gruixut, de tapes de cartró marró, aplec de rondalles populars realitzat per Sebastià Farnés, volum II. (set primeres pàgines de mostra)
  • A2.1.3.2.4/8 1 En un llibret gruixut, de tapes de cartró marró, aplec de rondalles populars realitzat per Sebastià Farnés, volum III. (quatre primeres pàgines de mostra)

Informació