CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.3.2.1/1 Jocs A. Lligall 8

A2.1.3.2.1/8 Recull de jocs i joguines populars ordenat alfabèticament que inclou una descripció del propi joc, d’extensió variable, equivalències en altres llengües (francès i italià sobretot) i, eventualment, referències a llibres especialitzats. Volum dedicat als jocs que comencen amb una lletra R i S. (primeres pàgines de mostra)


Informació