CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.3.2.1/1 Jocs A. Lligall 2

A2.1.3.2.1/2 Recull de jocs i joguines populars ordenat alfabèticament que inclou una descripció del propi joc, d'extensió variable, equivalències en altres llengües (francès i italià sobretot) i, eventualment, referències a llibres especialitzats. Volum dedicat als jocs que comencen amb la lletra B. (primeres pàgines de mostra)


Informació

© 2008 - 2017 Universitat Rovira i Virgili