CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.3.1/1 Activitat professional. Taquígraf

 • A2.1.3.1/1.1 Apunts manuscrits sobre taquigrafia en vint-i-dos pàgines de mida A5. (primera pàgina)
 • A2.1.3.1/1.2 Apunts manuscrits en deu pàgines amb el títol "Taquigrafia catalana segons el sistema Garriga". (primera pàgina)
 • A2.1.3.1/1.3 En un sobre de color marró, vint-i-nou targetes de la Revista de taquigrafia  per estrenar. (imatge d'una de les targetes)
 • A2.1.3.1/1.4 Notificació del "Presidente del Fomento del Trabajo Nacional" destinada a Sebastià Farnés que l'informa que li apujaran el sou 25 pessetes mensuals a partir de l'1 de gener, el comunicat data del 12 de desembre de 1902.
 • A2.1.3.1/1.5 Comunicat del "Fomento del Trabajo Nacional", destinat a Sebastià Farnés i amb data del 30 de gener de 1908, que l'informa que han decidit suprimir la retribució de la Càtedra de taquigrafia que ell ocupa i que pot cobrar per al seu benefici la matrícula que cregui convenient als alumnes que s'apuntin al curs.
 • A2.1.3.1/1.6 Comunicat del "Fomento del Trabajo Nacional", destinat a Sebastià Farnés el 29 de febrer de 1908, que l'informa que rebrà les mensualitats de gener, febrer i març com a resposta a la instancia presentada el 3 de febrer pel mateix Farnés, però que a partir de l'abril deixarà de percebre la mensualitat i podrà cobrar als seus alumnes i per al seu benefici la matrícula que cregui convenient.
 • A2.1.3.1/1.7 Comunicat de l'Institut Taquigràfic de Barcelona, amb data del 5 de gener de 1914, que informa Sebastià Farnés que ha estat nomenat president de l'esmentada societat.
 • A2.1.3.1/1.8 Comunicat de la "Corporación taquigráfica del sistema Garriga" que informa Sebastià Farnés que ha estat nomenat soci de mèrit d'aquesta societat a data del 6 d'abril de 1928.
 • A2.1.3.1/1.9, 1.10  En paper de mida A5, dos impressos del registre de la propietat intel·lectual a nom de Sebastià Farnés, ambdós amb data del 15 d'octubre de 1917, en motiu de la inscripció de les obres Clasificación de la biblioteca del fomento i Monografía del sistema Garriga.
 • A2.1.3.1/1.11 Rebut per emplenar del "Instituto taquigráfico de Barcelona" amb una relació manuscrita a la part posterior d'un dipòsit realitzat per Sebastià Farnés amb els noms d'Aureli Capmany i Maria Farnés a l'inici, possiblement com a testimonis del dipòsit.
 • A2.1.3.1/1.12 Llibreta amb el nom de Sebastià Farnés a la portada i amb una relació manuscrita de gairebé 488 llibres a l'interior i una altra llista de 60 llibres a les pàgines finals de la llibreta. Aquesta última llista està encapçalada pel títol "Taquigrafia" i la data "15 agost 1944". (primera i última pàgina)
 • A2.1.3.1/1.13 Llibret de tapes de cartró de color marró amb manuscrits del senyor Farnés que porta per títol Análisis metódico y razonado de la Taquigrafía Garriga. (coberta + 20 primeres pàgines)
 • A2.1.3.1/1.14 Dintre d'un sobre de paper marró, notes i apunts per a una conferència pronunciada a l'Institut Taquigràfic sobre "L'alfabet taquigràfic". (nou primeres pàgines)
 • A2.1.3.1/1.15 Aplec de papers manuscrits de mida A5 que també contenen apunts presos per a la conferència pronunciada a l'Institut Taquigràfic "L'alfabet taquigràfic". (tres primeres pàgines)
 • A2.1.3.1/1.16 En uns quants fulls solts es troben els apunts manuscrits per a una altra conferència pronunciada a l'Institut Taquigràfic, aquesta sota el títol "De cultura taquigràfica". (dues primeres pàgines)
 • A2.1.3.1/1.17 Petit llibret format per un aplec de fulls solts sota una coberta de paper més doble que conté els apunts per a una altra conferència pronunciada a l'Institut Taquigràfic, aquesta sota el títol "Velocitat de la paraula parlada en relació amb l'escriptura". (coberta + 7 primeres pàgines)
 • A2.1.3.1/1.18 Aplec de fulls solts amb apunts per a una conferència pronunciada a l'Institut Taquigràfic que portava per títol "Taquigrafia castellana comparada". (document complet)
 • A2.1.3.1/1.19 Discurs de la classe de taquigrafia pronunciat el diumenge 12 d'octubre de 1919 a l'ateneu obrer de Badalona. (document complet)
 • A2.1.3.1/1.20 Discurs pronunciat per Sebastià Farnés a la classe de taquigrafia del 31 de març de 1914, mecanografiat i en versió traduïda al castellà per José Aubet.
 • A2.1.3.1/1.21 Discurs pronunciat per Sebastià Farnés a la classe pràctica de taquigrafia del dia 11 de setembre de 1913, mecanografiat i traduït al castellà per José Guau.
 • A2.1.3.1/1.22 En dos papers doblegats a la manera d'un llibret hi ha els apunts per a un discurs pronunciat per Sebastià Farnés a l'escola de taquigrafia els dies 2 i 3 de desembre de 1917 que portava el títol "Algunes consideracions sobre la por".
 • A2.1.3.1/1.23 En uns quants fulls doblegats formant un llibret hi ha un aplec d'apunts que porta per títol "Definició de la taquigrafia. Aplicacions i mode d'aprendre-la".
 • A2.1.3.1/1.24 Sota una coberta de cartró que porta escrit el títol "Discursos taquigrafiados por los alumnos de la clase de taquigrafía", hi ha encara una altra coberta de color blau on hi posa "Discursos del mestre. Traduccions de Taquígraf". A l'interior d'aquesta segona coberta hi ha un aplec de discursos, manuscrits i mecanografiats, de Sebastià Farnés, suposadament traduïts pels alumnes del sistema taquigràfic al català i castellà. (només coberta)
 • A2.1.3.1/1.25 Text manuscrit de Sebastià Farnés titulat "La diversidad de sistemas"
 • A2.1.3.1/1.26 Apunts manuscrits en dos pàgines de Sebastià Farnés sobre l'estudi i la pràctica de la taquigrafia al llarg del temps.
 • A2.1.3.1/1.27 Text manuscrit en una pàgina de Sebastià Farnés que porta per títol "Prefaci".
 • A2.1.3.1/1.28 Text manuscrit de preparació per a una conferència sobre taquigrafia. El text no dóna el nom de la conferència, ni la data ni el lloc.
 • A2.1.3.1/1.29 Paper amb el segell de l'Institut Taquigràfic de Barcelona a la part superior i un seguit d'anotacions en codi taquigràfic al cos de la pàgina que data de 1915.
 • A2.1.3.1/1.30 Petit tros de paper quadriculat amb un seguit d'anotacions en codi taquigràfic. (davant i darrere)
 • A2.1.3.1/1.31 Petit tros de paper blanc amb unes anotacions en codi taquigràfic.
 • A2.1.3.1/1.32 Petit tros de paper blanc amb unes anotacions en codi taquigràfic.
 • A2.1.3.1/1.33 Petit tros de paper blanc amb unes anotacions en codi taquigràfic sota el títol "Novelas pedagógicas".
 • A2.1.3.1/1.34 Petit tros de paper a ratlles amb unes anotacions i les corresponents traduccions al codi taquigràfic a baix.
 • A2.1.3.1/1.35 Petit tros de paper blanc amb unes anotacions en codi taquigràfic i les corresponents traduccions al codi ortogràfic.
 • A2.1.3.1/1.36 Postal adreçada a Sebastià Farnés amb el text escrit en codi taquigràfic. (davant i darrere)
 • A2.1.3.1/1.37 Paper gruixut, blanc, amb un text escrit en codi taquigràfic.
 • A2.1.3.1/1.38 Rebut de "Telefonema" sense emplenar, amb unes anotacions en codi taquigràfic a la part posterior. (davant i darrere)
 • A2.1.3.1/1.39 Pàgina quadriculada amb una llista de noms i cognoms i unes operacions matemàtiques a la part posterior.
 • A2.1.3.1/1.40 Pàgina blanca amb exercicis de pràctica de la taquigrafia. (davant i darrere)
 • A2.1.3.1/1.41 Pàgina d'una carta o un imprès reaprofitada per la part posterior amb anotacions en codi ortogràfic i taquigràfic.
 • A2.1.3.1/1.42 Imprès de la Sociedad de geofrafia comercial de Barcelona reaprofitat per la part posterior amb anotacions de lliçons de taquigrafia.
 • A2.1.3.1/1.43 Pàgina a ratlles amb exercicis de taquigrafia.
 • A2.1.3.1/1.44 Pàgina en blanc amb exercics de taquigrafia.
 • A2.1.3.1/1.45 Pàgina a ratlles amb anotacions en codi taquigràfic.
 • A2.1.3.1/1.46 Pàgina a ratlles, adreçada a Sebastià Farnés amb un escrit en codi taquigràfic.
 • A2.1.3.1/1.47 Petit tros de paper quadriculat amb unes anotacions en codi ortogràfic.
 • A2.1.3.1/1.48 Llista d'alumnes de la classe de taquigrafia de l'Ateneu Obrer de Badalona del curs 1917/1918.
 • A2.1.3.1/1.49 Sobre d'Oliva impressor destinat a Sebastià Farnés amb la inscripció "Taquigrafia" baix del nom del destinatari.
 • A2.1.3.1/1.50 Text manuscrit d'Antonio Closa sobre taquigrafia.
 • A2.1.3.1/1.51 Text manuscrit sobre taquigrafia d'Antonio Fasalba que data del 1918.
 • A2.1.3.1/1.52 Text manuscrit d'Antonio Fasalba sobre taquigrafia.
 • A2.1.3.1/1.53 Circular que informa de la sortida al carrer d'una nova revista de mecanografia, incloent les característique de la revista i els preus de subscripció, que data de 1912.
 • A2.1.3.1/1.54 Targeta molt petita destinada a Sebastià Farnés amb unes anotacions en codi taquigràfic.
 • A2.1.3.1/1.55 Text manuscrit redactat per Antonio Fasalba a Barcelona, el 3 de juny de 1918.
 • A2.1.3.1/1.56, 1.57 Embolcallades amb un tros de paper mecanografiat en francès, hi ha dos traduccions d'Antonio Fasalba, una amb data del 17 de juny de 1918, i l'altra del 20 de juny del mateix any.
 • A2.1.3.1/1.58 Retall de diari amb un article de Rafael Pastor titulat "La taqui-mecano-fonética.
 • A2.1.3.1/1.59 Tros de paper blanc amb una llista de noms i cognoms sota el títol "Consejo protector del Instituto Taquigráfico".
 • A2.1.3.1/1.60 Tros de paper blanc amb anotacions diverses sobre taquigrafia.
 • A2.1.3.1/1.61 Tros de paper blanc amb anotacions diverses sobre taquigrafia.
 • A2.1.3.1/1.62 Tros de paper blanc amb ofertes de treball copiades del diari ABC del 10 i l'11 de juny de 1914 entre les quals n'hi ha que requereixen taquígrafs.
 • A2.1.3.1/1.63 Trossos de paper blanc amb anotacions diverses sobre taquigrafia.
 • A2.1.3.1/1.64 En uns papers blancs hi ha anotacions que expliquen l'estructura, la durada i les condicions dels cursos de taquigrafia que impartia Sebastià Farnés.
 • A2.1.3.1/1.65 Exercici de pràctica del codi taquigràfic que utilitza la primera frase del llibre El Quixot, de Manuel de Cervantes.
 • A2.1.3.1/1.66 Text de la "Dirección general de primera enseñanza" que disposa una sèrie de regles per a l'organització i el bon funcionament de les classes per adults.
 • A2.1.3.1/1.67 Petit tros de paper amb instruccions i exercicis per a la pràctica de la taquigrafia.
 • A2.1.3.1/1.68 Aplec d'apunts de taquigrafia que porta per títol "Las cien palabras de Serra, por Sebastià Farnés". (coberta + 5 primeres pàgines)
 • A2.1.3.1/1.69 En un llibret gruixut de cobertes de color marró hi ha una bibliografia bastant extensa sobre taquigrafia. (coberta + 10 primeres pàgines)
 • A2.1.3.1/1.70 En un sobre amb la inscripció "Taquigrafia catalana, Bibliografia" hi ha notes  i exercicis diversos de taquigrafia. (primera pàgina)
 • A2.1.3.1/1.71 Aplec d'apunts i exercicis referits al mètode de taquigrafia Garriga. (primeres 4 pàgines)
 • A2.1.3.1/1.72 Llibre gruixut, de tapes marrons, amb un Diccionari de taquigrafia segons el mètode Garriga. (coberta + 10 primeres pàgines)
 • A2.1.3.1/1.73 Conjunt de fulls solts amb lliçons i exercicis pràctics de taquigrafia. (primeres 13 pàgines)

Informació