CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.2.2/1 Assaig i investigacions

 • A2.1.2.2/1.1 Originals, borradors i notes referents a l'escrit El camí de l'èxit, de Sebastià Farnés. (imatge de la coberta)
 • A2.1.2.2/1.2 Manuscrit d'El bon company, part I "Precaució", de Sebastià Farnés. (imatge de la coberta)
 • A2.1.2.2/1.3 Manuscrit d'El bon company, part II "Confiança", de Sebastià Farnés. (imatge de la coberta)
 • A2.1.2.2/1.4 Manuscrit d'El bon company, part III "El tracte de gents", de Sebastià Farnés. (imatge de la coberta)
 • A2.1.2.2/1.5 Manuscrit d'El bon company, part IV "Fent via", de Sebastià Farnés. (imatge de la coberta)
 • A2.1.2.2/1.6 Primer volum imprès de l'Assaig de paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés, editat a Barcelona el 1913. (imatge de la coberta i fins la pàg. 21)
 • A2.1.2.2/1.7 Aplec d'originals i esborranys, manuscrits i mecanoscrits, de treballs de Sebastià Farnés, acompanyats d'alguns retalls de diaris. (imatge de la coberta i les cinc primeres pàgines)
 • A2.1.2.2/1.8 Text manuscrit en nou pàgines de mida A5 sota el títol De folklore, que parla de la parèmia. (imatge de les nou pàgines) /1.8.1 - /1.8.9
 • A2.1.2.2/1.9 Text manuscrit en setze pàgines de petites proporcions que porta per títol Menes de parèmies(només la primera pàgina)
 • A2.1.2.2/1.10 Apunts de Sebastià Farnés per a una conferència sobre els refranys catalans a l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques. (portada i dos pàgines interiors)
 • A2.1.2.2/1.11 Discurs pronunciat per Sebastià Farnés el 29 de desembre, no especifica de quin any, que parla sobre el Nadal. (4 pàgines)
 • A2.1.2.2/1.12 Text manuscrit en tres pàgines que parla de la relació entre Espanya i els països llatinoamericans. L'escrit no va signat ni du cap data. (5 pàgines)
 • A2.1.2.2/1.13 Traducció al castellà d'un discurs de Sebastià Farnés mecanoscrita en tres pàgines. El discurs, que parla del sistema d'educació primària, data del 24 de gener de 1914, i la traducció, feta per J. Aubet, data d'un dia després. (3 pàgines)
 • A2.1.2.2/1.14 Discurs de Sebastià Farnés que data del 9 de març de 1915 que parla dels recursos de cada nació i de les possibilitats de progrés d'aquestes alhora que es posiciona en contra de la indústria bèl·lica i de la mateixa guerra. (4 pàgines)
 • A2.1.2.2/1.15 En un petit tros de paper, breu reflexió manuscrita sobre la intel·ligència, el llenguatge i l'escriptura. (només davant)
 • A2.1.2.2/1.16 En un petit llibret de tapes de cartró de color marró, "Folklore de Canet de Mar" aplegat per Sebastià Farnés fins el 6 de novembre de 1922. (imatge coberta + 9 primeres pàgines)
 • A2.1.2.2/1.17 Text manuscrit en dos pàgines que parla de la història de Sant Feliu de Codines. (4 pàgines)
 • A2.1.2.2/1.18 En un llibret format per uns quants papers doblegats hi ha un recull d'endevinalles recollides per Sebastià Farnés que porta per títol Endevinalls de la cullita. (imatge coberta + 5 primeres pàgines)
 • A2.1.2.2/1.19 En un parell de papers manuscrits hi ha el text Dues cultures, de Sebastià Farnés, que parla sobre el folklore. (3 pàgines)
 • A2.1.2.2/1.20, 1.21 En uns quants fulls manuscrits hi ha les versions en català i castellà d'un article crític de Sebatià Farnés sobre el llibre En el campo de J. Víctor Sagnier, adaptat per J. Víctor Clarió. (3 pàgines + només primera pàgina)
 • A2.1.2.2/1.22 Ressenya que fa Sebastià Farnés de Lo travall de les dones i els nois, de Joan Pallarés i Pla. El text es conserva en vuit pàgines manuscrites de mida A5 aproximadament. (8 pàgines)
 • A2.1.2.2/1.23, 1.24 En uns quants fulls manuscrits hi ha les versions en català i castellà de la ressenya de Sebastià Farnés sobre la Fonètica semítico-catalana, de Mossèn Marià Grandia. (4 pàgines + 4 pàgines)

(Reg. 7)

 • A2.1.2.2/1.25 En un sobre marró hi ha el treball Pa de casa, volum primer, tal com el seu subtítol idica "un centenar de proverbis catalans extrets d'una col·lecció castellana del segle XVI, anotats i comentats per Sebastià Farnés", que data del 3 d'octubre de 1923. (imatge del pròleg i la primera pàgina, 7 pàgines)
 • A2.1.2.2/1.26 També en un sobre marró es troba el segon volum de Pa de casa, el segon centenar de proverbis catalans comentats per Sebastià Farnés, que data del 7 de juny de 1924. (només primera pàgina)
 • A2.1.2.2/1.27, 1.28 En petits papers manuscrits es troben les versions en català i castellà de l'article "Jovials filosòfiques", de Sebastià Farnés. A la versió en català hi ha una anotació al final que explica que l'article es va publicar en castellà en un número extraordinari de La Vanguardia de l'any 1905, que commmemorava el centenari de l'establiment de la primera càtedra en taquigrafia a Barcelona. (imatge coberta + 4 primeres pàgines + 1 pàgina interior)
 • A2.1.2.2/1.29, 1.30 En uns quants papers manuscrits hi ha les versions en català i castellà d'un article de crítica de Sebastià Farnés titulat "La cançó popular catalana".  (imatge coberta + 2 primeres pàgines + 1 pàgina interior)
 • A2.1.2.2/1.31 En un llibret de cobertes de color marró amb el títol Pa de casa, hi ha un recull de proverbis anterior als altres reculls amb el mateix títol, ja que data de l'agost de 1921. (imatge coberta + 4 primeres pàgines)
 • A2.1.2.2/1.32 Carta adreçada al director de La Publicitat el 7 de gener de 1924 amb un escrit sobre folklore que parla de la dita popular "Aigua fresca i bona cara". Al final de l'escrit Sebastià Farnés anima el director a publicar l'escrit si és del seu gust, i promet enviar-li'n més si efectivament el publica. (imatge davant del sobre + 2 fulls)
 • A2.1.2.2/1.33 En un petit sobre hi ha el manuscrit d'un article de Sebastià Farnés sobre folklore que parla de la dita "per sant Sabes i sant Sever, faves a fer". (imatge de la carta)
 • A2.1.2.2/1.34, 1.35, 1.36 En un llibret petit però gruixut, de cobertes marrons, també gruixudes, s'hi troben els següents treballs. El més extens és un aplec de manuscrits que porta el títol El venturós pelegrí (notes crítiques sobre El venturós pelegrí). Dintre aquest llibre hi ha un altre aplec de fulls blancs, gairebé tots sense escriure, amb algunes anotacions a les primeres pàgines també sobre El venturós pelegrí. Finalment, dintre el mateix llibret, hi ha un full de mida A3 amb unes quantes poesies manuscrites. (fotografia del llibret obert pel centre)
 • A2.1.2.2/1.37 En un tros de paper doblegat per la meitat hi ha un manuscrit per a un discurs de Sebastià Farnés. (2 pàgines)
 • A2.1.2.2/1.38 En un petit llibret de cobertes braves hi ha un estudi sobre el vers de nou síl·labes català. (imatge coberta + 2 primeres pàgines)
 • A2.1.2.2/1.39 Aplec de petits fulls blancs que porta per títol "Efemèrides de la història de Catalunya. (4 pàgines)
 • A2.1.2.2/1.40 Manuscrit d'un article publicat a La Costa de Llevant que reflexiona sobre aspectes de lingüística. (imatge coberta + 2 primeres pàgines)

Informació