CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.1.1/2 Documentació comptable

 • A2.1.1/2.1 Rebut per la contribució territorial de Sant Feliu de Codines que data del dia 1 de febrer de 1912. (només davant)
 • A2.1.1/2.2 Rebut de repartiment extraordinari de l'ajuntament de Sant Feliu de Codines que data del 24 de maig de 1911. (només davant)
 • A2.1.1/2.3 Contracte segons el qual Sebastià Farnés i els seus cosins es comprometen a vendre una finca urbana de Sant Feliu de Codines que havien heretat a Aureli Capmany i Farnés. (3 pàgines)
 • A2.1.1/2.4 Notificació del "Fomento del Trabajo Nacional", destinada a Sebastià Farnés i amb data del 29 de novembre de 1914, que l'informa que rebrà abans del dia 10 del mes vinent una quantitat a compte del seu sou del mes de desembre i la resta més endavant. (només davant)
 • A2.1.1/2.5 Rebut de la Societat Orfeó Català a nom de Sebastià Farnés per la dotzena part de la quota anual, corresponent al mes de maig de 1892. (només davant)
 • A2.1.1/2.6, 2.7 Rebuts de l'Ateneu Barcelonés a nom de Sebastià Farnés per valor de 5 pessetes cada un, corresponents a les quotes dels mesos de novembre i desembre de 1888. (només davant)
 • A2.1.1/2.8 Pòlissa d'assegurança contra accidents de la "Caja de previsión y socorro", a nom de Sebastià Farnés i amb data de l'1 de gener de 1904. (davant i darrere)
 • A2.1.1/2.9 Duplicat del contracte de lloguer d'un piano per part de Sebastià Farnés a "Ortiz & Cussó", fabricants de pianos. El lloguer costa 950 pessetes i el contracte data del dia 1 de novembre de 1904 i dura fins l'1 de maig de 1905. (davant i darrere)
 • A2.1.1/2.10 Rebut a nom de Sebastià Farnés per valor de 20 pessetes que data del 6 de febrer de 1909. (només davant)
 • A2.1.1/2.11 Certificat de correus, a nom de Sebastià Farnés, que data de l'11 de setembre de 1913. (només davant)
 • A2.1.1/2.12, 2.13 En un sobre, dos rebuts de "Hijos de Domingo Casanovas" a nom de "Instituto taquigráfico" referits a uns llibres, amb dates del 24 i el 31 de març de 1914. (davant sobre + 2 pàgines)
 • A2.1.1/2.14 Rebut de la "Unión de empresarios de pompas fúnebres de Barcelona" per les despeses de l'enterrament de Clemencia Farnés i Pagés a nom de Sebastià Farnés i amb data del 2 de novembre de 1914. (només davant)
 • A2.1.1/2.15 Rebut de l'ajuntament de Barcelona en relació a l'enterrament de Clemencia Farnés i Pagés amb data del 2 de novembre de 1914. (només davant)
 • A2.1.1/2.16 Rebut de "La reformada, fábrica de papel contínuo de Juan Capdevila Raurich" a nom de Sebastià Farnés i amb data del 25 de novembre de 1915. (només davant)
 • A2.1.1/2.17 Rebut de "Grandes almacenes Blanco i Bosch" a nom de Sebastià Farnés per valor de 49'5 pessetes i amb data del 3 de gener de 1916. (només davant)
 • A2.1.1/2.18 Rebut de la sabateria "Francisco Grau" per valor de 20 pessetes, a nom de Sebastià Farnés i amb data del 17 d'octubre de 1916. (només davant)
 • A2.1.1/2.19, 2.20, 2.21 Resguards del títol de soci de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana de Sebastià Farnés, corresponets als mesos d'agost, setembre i octubre de 1917. (3 imatges en una mateixa pàgina)
 • A2.1.1/2.22, 2.23 En un sobre, impressos de la llibreria Verdaguer de Barcelona en relació a les obres rebudes de Sebastià Farnés que daten del 15 de març i del 31 d'octubre de 1918. (davant sobre + 2 pàgines)
 • A2.1.1/2.24 Rebut de l'ajuntament de Barcelona per la cèdula personal de Sebastià Farnés que data del 21 de juny de 1918. (només davant)
 • A2.1.1/2.25 Rebut de "Hijos de Domingo Casanovas" a nom de Sebastià Farnés amb data del tres de novembre de 1919. (només davant)
 • A2.1.1/2.26 Bitllet de la "Lotería nacional" número 20838, corresponent al sorteig número 17 de 1923. (davant i darrere)
 • A2.1.1/2.27 Contracte entre l'Arxiu d'etnografia i folklore de Catalunya i Sebastià Farnés en relació amb la seva col·lecció de paremiologia catalana que data del 10 de maig de 1918. (només davant)
 • A2.1.1/2.28 Paper blanc amb un breu text que diu "Fomento del trabajo nacional. Memorias correspondientes a los ejercicios de 1889 y 1890", i tot seguit hi apareix una llista d'anys, alguns dels quals amb una senyal al costat. (davant i darrere)
 • A2.1.1/2.29 Carta de l'ajuntament de Barcelona destinada a Sebastià Farnés que l'informa que ha estat nombrat auxiliar de la Secció Administrativa de l'Exposició Universal de Barcelona de 1888. La carta data del 29 de juliol de 1887. (només davant)
 • A2.1.1/2.30 En un full blanc, relació manuscrita dels donatius rebuts al Fomento del trabajo nacional per socórrer les víctimes d'Ataquines. (només davant)

Informació