CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació



A2.1.1/1 Documentació personal

 • A2.1.1/1.1 Certificat manuscrit del baptisme de Sebastià Farnés i Badó que data del 13 de juliol de 1854. (2 pàgines)
 • A2.1.1/1.2 Certificat manuscrit del matrimoni entre Sebastià Farnés i Badó i Rosa Pagès i Jover que data del 30 d'octubre de 1882. (2 pàgines)
 • A2.1.1/1.3 Llibreta de la cooperativa obrera catalana a nom de Sebastià Farnés que data del 21 de desembre de 1903. (imatge de la portada i la primera pàgina)
 • A2.1.1/1.4 Circular de la "Escuela del Trabajo" en què es demana als treballadors que vagin a la Diputació provincial a recollir fitxes d'acusació per denunciar els partidaris de l'esquerra política abans del final de la guerra civil. La circular va firmada per Pedro Brosa Piera director de la societat i data del 6 d'octubre de 1939. (només davant)
 • A2.1.1/1.5 Petita agenda d'adreces amb les tapes de cartró de color marró, amb una enganxina a la part inferior dreta de la portada amb un gall dibuixat. (imatge només de la pàgina de la lletra "A")
 • A2.1.1/1.6 Llibreta de mida A5, tota manuscrita, amb el títol a la primera pàgina "Lección XXII. Literatura jurídica de Cataluña." i la data a la última de 4 de desembre de 1875. (imatge només de les 3 primeres pàgines)
 • A2.1.1/1.7 Targeta de felicitació dedicada a Sebastià Farnés per la seva filla Mercè, el 19 de gener no especifica de quin any. (oberta, davant i darrere)
 • A2.1.1/1.8 Calendari de butxaca amb els Sants corresponents a cada dia de l'any 1913. (imatge només de la portada i primera pàgina)
 • A2.1.1/1.9 Targeta del "Instituto de Fomento del Trabajo Nacional" amb la inscripció "Título de socio" sense nom i sense data. (només davant)
 • A2.1.1/1.10 Recordatori per la mort de Maria del Carme Farnés i Flaquer que data del 20 de juny de 1919. (davant i darrere)
 • A2.1.1/1.11 Targeta personal de Sebastià Farnés, on hi figura el nom i l'adreça. (només davant)
 • A2.1.1/1.12 Recordatori per la mort de Carme Farnés i Badó que data del 29 d'agost de 1913. (obert, davant i darrere)
 • A2.1.1/1.13 Recordatori per la mort del bisbe de Vic, Josep Torras i Bages, que data del 7 de febrer de 1916. (obert, davant i darrere)
 • A2.1.1/1.14 Marc de fotos de cartró, de color marró, amb publicitat de la marca Kodak. (obert, davant i darrere)
 • A2.1.1/1.15 Dibuix amb formes arrodonides i colors suaus, acompanyat de la inscripció en color rosa "PER MOLTS ANYS", possiblement una felicitació feta per la filla de Sebastià Farnés al seu pare. (només davant)
 • A2.1.1/1.16 Carta del sastre Enrique Solsona a Sebastià Farnés amb publicitat de la roba per a la temporada primavera-estiu de 1927. (davant sobre + davant i darrere targeta + davant i darrere tríptic)
 • A2.1.1/1.17 Document amb data del 20 de Juliol de 1821 segons el qual Antonio Coll es compromet a portar al port de Tarragona unes mercaderies de Jaume Escat i Perelló en lloc seu. (davant i darrere)
 • A2.1.1/1.18 Targeta del congrés universitari català de l'any 1903, amb el títol "Congressista honorari" a nom de Sebastià Farnés. (només davant)
 • A2.1.1/1.19 Díptic manuscrit de l'associació catalanista d'excursions científiques referit a la visita a l'arxiu del Reial Patrimoni que van efectuar el 7 de novembre de 1880. Al díptic s'encarreguen a Sebastià Farnés la redacció d'una ressenya de la visita i la redacció de la memoria. (4 pàgines)
 • A2.1.1/1.20 Targeta del "Ateneo de Sans" del 5 de juny de 1904 de reserva d'una butaca per al concert de l'Orfeó Català. (davant i darrere)
 • A2.1.1/1.21 Sobre amb el nom "Aurelio Capmany" i la seva adreça impressos, i el nom de Sebastià Farnés i la seva adreça manuscrits, amb un paper manuscrit en llapis i firmat per "Maria" a l'interior, que data del 13 d'agost de 1919. (davant sobre + davant paper)
 • A2.1.1/1.22 En una llibreta petita, de tapes vermelles, hi ha manuscrit el text "Literatura jurídica de los territorios forales: Cataluña". Aquesta llibreta sembla ser la versió en net de A2.1.1/1.6, podria tractar-se d'apunts de classe dels estudis de dret de Sebastià Farnés. (imatge de les 4 primeres pàgines)
 • A2.1.1/1.23 Notificació de la jubilació de Sebastià Farnés, enviada en un sobre pel "Fomento del Trabajo Nacional" el 21 d'abril de 1917. (davant sobre + dues pàgines)
 • A2.1.1/1.24 Certificat de jubilació de Sebastià Farnés que data del 4 de maig de 1917. (3 pàgines)
 • A2.1.1/1.25 Carta de la Societat de Geografia Comercial de Barcelona destinada a Sebastia Farnés que l'informa d'una Junta general ordinaria de socis que s'ha de celebrar pròximament, la carta data del 18 de juny de 1914. (davant i darrere)
 • A2.1.1/1.26 Petit tros de paper amb anotacions de cognoms de coneguts de Sebastià Farnés. (només davant)
 • A2.1.1/1.27 Invitació a una exposició d'art retrospectiu que es va celebrar a Barcelona, no especifica quin any. (davant i darrere)
 • A2.1.1/1.28 Invitació personal a nom de Sebastià Farnés per a la trenta-tresena edició dels Jocs Florals, que es va celebrar a Barcelona el 4 de maig de 1890. (davant i darrere)
 • A2.1.1/1.29 Petit tros de paper amb anotacions semblants a les que es fan a una diari personal. (només davant)
 • A2.1.1/1.30 Full blanc amb una llista de noms i cognoms escrita, que bé podria ser la llista de convidats a un dinar o alguna mena de celebració. (només davant)
 • A2.1.1/1.31 Recordatori per la mort de María de la Piedad Iniesta, que va morir el 19 d'agost de 1916. (davant i darrere)
 • A2.1.1/1.32 Recordatori per la mort de Joan Millet i Pagès, que va morir l'11 d'agost de 1911. (davant i darrere)
 • A2.1.1/1.33 Recordatori necrològic d'Enric Prat de la Riba, que va morir el dia 1 d'agost de 1917. (davant i darrere)
 • A2.1.1/1.34 Recordatori necrològic de Justin Pépratx, que va morir el 15 d'agost de 1891. (davant i darrere)

Informació