CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA1.1/2 Mèdica

  • A1.1/2.1 Audiograma de la Maria Aurèlia Capmany amb data del 8 de maig de 1989. (només consultable en paper)
  • A1.1/2.2 Informe d'una anàlisi de sang de la Maria Aurèlia Capmany amb data del 18 de març de 1991. (només consultable en paper)
  • A1.1/2.3 Recepta manuscrita feta pel Dr. Quintana Colomer (s'hi detalla una dieta). (només consultable en paper)
  • A1.1/2.4 Recepta manuscrita feta pel Dr. Quintana Colomer. (només consultable en paper)
  • A1.1/2.5 Carta de l'Hospital General de Catalunya de Sant Cugat del Vallès que informa als seus consocis del començament de l'etapa de prestació de serveis de l'esmentat centre. (només consultable en paper)
  • A1.1/2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Original i tres còpies del resultat d'una analítica general de la Maria Aurèlia Capmany a càrrec de l'Hospital del Mar, amb data del 12 d'abril de 1991. (només consultable en paper)
  • A1.1/2.10, 2.11 Original i còpia adjunta de la sol·licitud de mamografia i Rx de la Maria Aurèlia Capmany a l'Hospital del Mar. (només consultable en paper)

Informació