CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA1.1/1 Personal

 • A1.1/1.1 Fotocòpia del DNI de la Maria Aurèlia Capmany i Farnés. (davant i darrere)
 • A1.1/1.2 Fotocòpia de la partida de naixement de la Maria Aurèlia Capmany i Farnés amb data del 6 d'agost de 1918. (davant i darrere)
 • A1.1/1.3, 1.4, 1.5 Tres targetes de record de la primera comunió de la Maria Aurèlia Capmany i Farnés (26 de maig de 1926) (davant i darrere del A1.1/1.3)
 • A1.1/1.6, 1.7 Dues targetes de record de la primera comunió de Jordi Capmany i Farnés (24 de maig de 1930). (davant i darrere del A1.1/1.6)
 • A1.1/1.8 En un petit sobre de plàstic marró, un petit tros de "tela usada per Ntra. Madre Maravillas de Jesús, 11-12-74". (davant)
 • A1.1/1.9 Deu targetes de visita amb el nom de Maria Aurèlia Capmany. (només davant del A1.1/1.9)
 • A1.1/1.10 Carnet d'afiliada al Partit dels Socialistes de Catalunya (1 de novembre de 1976). (obert i davant i darrere)
 • ·         A1.1/1.11 Targeta de visita de Maria Aurèlia Capmany i Farnés com a diputada provincial de la Diputació de Barcelona. (només davant)
 • ·         A1.1/1.12 Un altre tipus de targeta de visita amb el nom de "María Aurelia Capmany Farnés". (només davant)
 • ·         A1.1/1.13 Targeta de visita de Maria Aurèlia Capmany i Farnés com a Regidora d'Edicions i Publicacions de l'Excm. Ajuntament de Barcelona.  (només davant)
 • A1.1/1.14 Targeta amb l'escut de l'Ajuntament de Barcelona on hi ha escrit "Il·lma. Senyora M. Aurèlia Capmany i Farnés. Taula núm. 3". (només davant)
 • A1.1/1.15 Fotocòpia del testament de Maria Aurèlia Capmany i Farnés amb data del 27 de maig de 1986 (4 pp.), precedida de la fotocòpia de la carta del 22 d'octubre de 1991, en la qual es demana al notari aquesta fotocòpia. (cinc pàgines)
 • A1.1/1.16 Document realitzat pel Registre General de la Diputació Provincial de Barcelona el 10 d'octubre de 1964, en què Maria Aurèlia Campmany i Farnés demana que se li concedeixi la pensió d'orfandat per la mort de la seva mare Maria Farnés Pagès, vídua d'Aureli Campmany. (només davant)
 • A1.1/1.17 Original del certificat de defunció del senyor Aureli Capmany i Farnés. "Certificación en extracto de inscripción de defunción". (només davant)
 • A1.1/1.18 Fotocòpia del certificat de defunció del senyor Aureli Capmany i Farnés. "Certificación en extracto de inscripción de defunción". (només davant)
 • A1.1/1.19, 1.20 Dos exemplars del contracte d'adhesió de Maria Aurèlia Capmany Farnés com a sòcia número 2835 de la Sociedad General de Autores de España (SGAE); [7pp.]. (còpia només del A1.1/1.19, cinc pàgines)
 • A1.1/1.21  Nota manuscrita dirigida a "Joaquín" on algú, des de Palma, li diu que li envia "el certificado de defunción de Jaime, la relación de bienes y los saldos de La Caixa y de Sa Nostra" (16 de maig de 1991). (només davant)
 • A1.1/1.22 Dibuix en tinta negra de cinc nois, en un petit full quadriculat, trobat dintre el llibre 1700019326, aparentment fet per Maria Aurèlia el 1942. (davant i darrere)
 • A1.1/1.23 Recopilació documental de la universitat de Perpinyà que designa la Maria Aurèlia Capmany com a escriptora del mes de març de 1990. Inclou diversos articles sobre l'escriptora i un breu currículum. (quinze pàgines)
 • A1.1/1.24 Fotocòpia d'un document dirigit a l'Il·lm. Sr. Secretari del "I Congreso de Historia del Pais Valenciano", on José Pascual Ballester demana que la representació teatral de "Tirant lo blanch" que s'havia de realitzar, fos interpretada en versió original i no en la versió adaptada de Maria Aurèlia Capmany perquè  "el valor intrínseco [sic] de dicha obra en versión original de Joanot Martorell y Martin Joan de Galba es inestimable por lo trascendental de la obra". (15 d'abril 1971). (només davant)
 • A1.1/1.25 Menú de l'àpat realitzat al Restaurant Morros de Torredembarra en motiu de l'enllaç de "Josep i Montserrat" (4 d'octubre de 1980). (només davant)
 • A1.1/1.26 Document de la concessió a Maria Aurèlia Capmany i Fornés de la distinció de "Ram d'or d'Elx", per part de l'Alcalde d'Elx. (dues pàgines)
 • A1.1/1.27 Menú del restaurant El Túnel de Muntaner, de Barcelona, en una cartolina groga de mida foli, amb un dibuix de Rafael Priera del "Mercat de la Boqueria". En bolígraf hi ha la firma de Maria Aurèlia Capmany i la data (21 de març de 1991). (només davant)
 • A1.1/1.28 Carnet del PSC a nom de Maria Aurèlia Capmany. (Any 1977)
 • A1.1/1.29 Carnet del PSC-PSOE a nom de Maria Aurèlia Capmany. (Any 1978)
 • A1.1/1.30 Carnet acreditatiu de Regidora de l’Ajuntament de Barcelona (24 de maig de 1983)
 • A1.1/1.31 Carnet de la S.G.A.E.
 • A1.1/1.32 Carnet de l’Istituto Italiano di Cultura. (Any 1987-88)
 • A1.1/1.33 Carnet del Patronato de asistencia social médico-farmacéutica para los funcionarios de la Excelentísima Diputación provincial de Barcelona. (Any 1972)
 • A1.1/1.34 Carnet (foto arrencada) del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias del D. U. de Cataluña y Baleares. (any 1972)

Informació