CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


CRAI de l'A a la Z

Temes ordenats alfabèticament

 • I

  • icerc@dor

   Cercador de bases de dades i altres recursos electrònics.

  • icerc@dorPlus

   Interfície que permet cercar de forma ràpida i simultània molts recursos electrònics (articles de revista, llibres electrònics i altres documents).

  • IN-RECJ (Índex d'impacte de les revistes espanyoles de Ciències Jurídiques)

   Índex bibliomètric que ofereix informació estadística a partir del recompte de les cites bibliogràfiques amb el fi de determinar la rellevància, influència i impacte científic de les revistes espanyoles de ciències jurídiques, dels autors que publiquen en les mateixes i de les institucions a que estan adscrits els autors.

  • IN-RECS (Índex d’impacte de les revistes espanyoles de Ciències Socials)

   Índex bibliomètric que ofereix informació estadística a partir del recompte de les cites bibliogràfiques amb el fi de determinar la rellevància, influència i impacte científic de les revistes espanyoles de ciències socials, dels autors que publiquen en les mateixes i de les institucions a que estan adscrits els autors.

  • IN-RECH (Índex d'impacte de les revistes espanyoles de Ciències Humanes)

   Índex bibliomètric que ofereix informació estadística a partir del recompte de les cites bibliogràfiques amb el fi de determinar la rellevància, influència i impacte científic de les revistes espanyoles de ciències humanes, dels autors que publiquen en les mateixes i de les institucions a que estan adscrits els autors.

  • ISBN (International Standard Book Number)

   L'International Standard Book Number ( en català, Estandard Internacional de la Numeració de llibres) o ISBN, és un identificador únic per a llibres, previst per a ús comercial. A nivell espanyol aquest número el dóna l'Agència de l'ISBN.

  • ISO

   La ISO (International Standarization Organization) és una entitat internacional encarregada d'afavorir la normalització en el món mitjançant normes. La finalitat principal de les normes ISO és orientar, coordinar, simplificar i unificar els usos per aconseguir l'eficiència.

  • ISSN (International Standard Serial Number)

   L'International Standard Serial Number (en català, Número Internacional Normalitzat de Publicacions seriades) o ISSN, és un nombre internacional que permet identificar de manera única una col·lecció. Es reserva per a les publicacions en serie com els diaris i les publicacions periòdiques.

Pàgina 1 / 1

 • 1

Informació