CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


CRAI de l'A a la Z

Temes ordenats alfabèticament

Factor d'impacte

Indicador bibliomètric de l’impacte d’una revista científica que consisteix en el quocient del nombre total de cites que han rebut els seus articles dividit pel nombre total d’articles publicats en l’esmentada revista durant un determinat període de temps. Ha estat desenvolupat per l’Institute for Scientific Information i s’obté del Journal Citation Reports.


Informació