CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


CRAI de l'A a la Z

Temes ordenats alfabèticament

Competències lingüístiques

Conjunt de coneixements, habilitats, disposicions i conductes que fan referència al domini del codi lingüístic (vocabulari, formació de paraules i frases, pronunciació, ortografia i semàntica).


Informació