CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


CRAI de l'A a la Z

Temes ordenats alfabèticament

Peer-Review

Procediment per assegurar la qualitat de les contribucions científiques a congressos, editorials, agències de finançament de la investigació i revistes científiques de concurrència pública, que consisteix en sotmetre les propostes a un consell científic format per investigadors de reconegut prestigi. Aquest és un procediment estàndard en les publicacions acadèmiques.


Informació