CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


CRAI de l'A a la Z

Temes ordenats alfabèticament

OPAC (Online Public Access Catalog)

(Catàleg d’Accés Públic en línia). Interfície de consulta per ordinador que permet a l’usuari accedir i consultar la informació bibliogràfica o els documents d'una biblioteca.


Informació