CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


CRAI de l'A a la Z

Temes ordenats alfabèticament

ISSN (International Standard Serial Number)

L'International Standard Serial Number (en català, Número Internacional Normalitzat de Publicacions seriades) o ISSN, és un nombre internacional que permet identificar de manera única una col·lecció. Es reserva per a les publicacions en serie com els diaris i les publicacions periòdiques.


Informació