CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


CRAI de l'A a la Z

Temes ordenats alfabèticament

IN-RECS (Índex d’impacte de les revistes espanyoles de Ciències Socials)

Índex bibliomètric que ofereix informació estadística a partir del recompte de les cites bibliogràfiques amb el fi de determinar la rellevància, influència i impacte científic de les revistes espanyoles de ciències socials, dels autors que publiquen en les mateixes i de les institucions a que estan adscrits els autors.


Informació