saltar al contingut principal
Cercar
URV

Resolució de l'any 2004


Resolució de la convocatòria per a projectes de cooperació per al desenvolupament URV Solidària 2004.

Entrepobles

Nom del projecte
Suport al programa Justícia i Dignificació a víctimes del conflicte armat a Guatemala.

Resum del projecte
Projecte d'exhumacions i inhumacions segons les demandes dels familiars de víctimes del conflicte armat, se'ls ofreix ajut espiritual i acomanyament psicológic. També es proposa l'obertura de processos legals perquè es faci justícia.

Cost total
192.178,79 Eur (31.959.332 PTA)

Quantitat sol.licitada
7.891,67 Eur (1.312.384 PTA)

Quantitat atorgada
7.891,67 Eur (1.312.384 PTA)

Destinació
Guatemala

Contrapart
Comisión del Esclarecimiento Histórico de Guatemala CONAVIGUA.

Punt de Partida

Nom del projecte
Projecte de construcció de l'Àrea de Teràpies de l'INFISDIM a Quito.

Resum del projecte
La construcció del Bloc de Teràpies,per ampliar el nombre d'alumnes que es beneficiaran de l'educació i atenció psicopedagògica i rehabilitatòria de nens amb discapacitat motriu i retard mental.

Cost total
92.723,40 $

Quantitat sol.licitada
18.000 Eur (2.993.400 PTA)

Quantitat atorgada
18.000 Eur (2.993.400 PTA)

Destinació
Equador

Contrapart
Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz (INFISDIM).

Grup "Pont de Solidaritat" Parròquia de Sant Bernat Calbó - Reus Any 2004

Nom del projecte
Projecte d'ajuda a l'Associació Grama de Nova Mamoré "Caminhao".

Resum del projecte
Compra d'un camió mig pels agricultors de l'Associació Grama de Nova Mamoré.

Cost total
24.500 Eur (4.074.350 PTA)

Quantitat sol.licitada
10.000 Eur (1.663.000 PTA)

Quantitat atorgada
10.000 Eur (1.663.000 PTA)

Destinació
Brasil

Contrapart
Associació Grama de Nova Mamoré.

Comité de Solidaritat "Oscar Romero"

Nom del projecte
Fortalecimiento a la iniciativa productiva con los programas de crédito, acopio y comercialización a pequeños productores/as, de comunidades de los municipios de San Ramon y San Dionisio.

Resum del projecte
Retenir la producció de moresc i frijoles de 432 petits productors/es dels Municipis de San Ramón i San Dionicio. El producte serà venut quan les condicions de venda siguin les millors. I la capacitació puntual en mètodes i tècniques per diversificar la producció i elevar el rendiment productiu.

Cost total
92.300 Eur (15.346.490 PTA)

Quantitat sol.licitada
10.500 Eur (1.746.150 PTA)

Quantitat atorgada
10.500 Eur (1.746.150 PTA)

Destinació
Matagalpa (Nicaragua)

Contrapart
Centro de Educación y promoción Agrària San Ramon.

Quantitats expressades en Euros ( i en Pessetes ) o Dollars $

Total: 46.392 Eur (7.714.934 PTA)