saltar al contingut principal
Cercar
URV

Resolució de l'any 2001


Resolució de la convocatòria per a projectes de cooperació per al desenvolupament URV Solidària 2001.

Associació  Catalana d'Amics del Poble Saharauí

Nom del projecte
Ampliació de la xarxa de ràdiocomunicacions.

Lloc
Camps de refugiats sahrauís a Tindouf (Argèlia)

Durada del projecte
1 any

Contrapart
República Àrab Sahrahuí Democràtica (RASD), Ministeri de Cooperació.

Cost total
3,767.282 PTA

Quantitat sol.licitada
2,889.282 PTA

Quantitat atorgada
2,889.282 PTA

Entrepobles

Nom del projecte
Capacitació i microprojectes de desenvolupament integral sostenible amb població indígena de l´estat de Xiapas.

Lloc
Estat de Xiapas (Mèxic)

Durada del projecte
1 any

Contrapart
Centre Indígena de Capacitació Integral “Fray Bartolomé de las Casas”.

Cost total
17,742.286 PTA

Quantitat sol.licitada
1,518.739 PTA

Quantitat atorgada
1,518.739 PTA

SODEPAU

Nom del projecte
Millora d’accés a la població de Kermat Ben Salem.

Lloc
Kermat Ben Salem (Marroc)

Durada del projecte
1 any

Contrapart
Associació “EL HADAF”.

Cost total
9,433.500 PTA

Quantitat sol.licitada
3,000.000 PTA

Quantitat atorgada
3,000.000 PTA