saltar al contingut principal
Cercar
URV

Recerca per al desenvolupament


Molts dels projectes propis del Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” compten amb un component d'investigació. Amb l'objectiu d'anar ampliant els seus camps de treball, el Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” inicià la línia de recerca, entenent-la com un instrument fonamental en la que la Universitat pot contribuir per tal de reduir la desigualtat amb els països en vies de desenvolupament.

El Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” va rebre per part de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, un ajut de 18.000,00 euros per finançar, en part, el seu primer projecte de recerca, dins l’àmbit del turisme.

Es tracta d’un projecte mitjançant el qual es van estudiar les noves tendències del turisme anomenades sota diferents accepcions: just, alternatiu, solidari, responsable, etc. com a instrument per a aconseguir el desenvolupament en determinats espais del món en vies de desenvolupament. Aquesta recerca es va fer comptant amb dos socis; SETEM, una ONG amb una clara vocació per aquest temes i Viatges Tarannà, una agència de viatges que va incloure aquesta alternativa dins de la seva estratègia de negoci. Comptant, alhora, amb la col·laboració de l'Escola de Turisme i Oci de la URV i d'experts externs.

El país escollit com a destinació d’estudi va ser Burkina Faso, a on es pretén obrir una via de desenvolupament basada en el turisme planificat i sostenible.

Mitjançant aquest treball també es va intentar articular un compendi de mesures adients per a desenvolupar aquest tipus d’activitat per part de les empreses interessades en aquest sector de negoci, les ONG que s’hi volguessin incorporar i aquells viatgers interessats en minimitzar la seva petjada ecològica i social.