saltar al contingut principal
Cercar
URV

Escola "Força de voluntat" - Udaipur - Índia (2015)


El Centre de Cooperació al Desenvolupament "URV Solidària" ha subvencionat part del projecte "Iccha Shakti School-Escola "Força de voluntat"", que consisteix en la creació d'una escola amb un sistema pedagògic modern basat en el model Montessori on s'ofereixen serveis educatius i es cobreixen necessitats bàsiques com l'alimentació i la higiene a la vegada que s'impulsa l'adquisició de competències, habilitats i actituds necessàries per la vida diària.

Es pretén pal·liar l'alarmant problema de la desescolarització i analfabetisme, tenint com a objectiu final la millora global de la vida de les persones de la zona. De manera que es considerarà l'escola com un espai participatiu que estigui obert a projectes i serveis que vagin més enllà de l'escolarització bàsica i que aportin competències a la gent per mitjà del saber fer, cercant la creació de ciutadans autònoms, capaços i actius en a societat.

Així, l'objectiu general de l'acció és impulsar un canvi positiu en la vida dels infants que assisteixin a l'escola i també de la població propera a aquesta per mitjà de l'escolarització, la formació i la dinamització comunitària.

D'aquest objectiu se'n deriven els objectius específics següents: cobrir les necessitats educatives dels menors de la zona, millorar la situació sociolaboral de les persones implicades en el projecte, cobrir necessitats d'higiene i alimentació dels infants de l'escola, apropar les TIC com a eina d'apoderament, i fer partícip a la comunitat.