saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits d'actuació


La URV Solidària organitza la seva activitat al voltant de 6 àrees d'actuació operativa, entorn de les quals s'articula el pla de treball.

Sensibilització de la comunitat universitària i de la societat de l'entorn

Des de la URV Solidària s’organitzen activitats i accions orientades a promoure i divulgar els valors inherents a la labor que té encomanada, com són la defensa dels drets humans, el desenvolupament sostenible i, en definitiva, treballar per disminuir les diferències amb els països més desafavorits, etc. En molts casos, aquestes activitats són de caire participatiu i es fan extensives a la ciutadania en general.

Formació i capacitació tècnica

La URV Solidària elabora diferents propostes formatives al llarg del curs, amb l'objectiu de dotar als alumnes dels coneixements necessaris per a treballar en el sector de la cooperació i de les eines imprescindibles per a l'anàlisi i la reflexió.

Programes i projectes de cooperació específicament universitària

La Comissió URV Solidària coordina el desenvolupament de diversos projectes de cooperació internacional per al desenvolupament que es realitzen a diferents països del Sud. Aquests projectes estan protagonitzats per membres del col·lectiu universitari i, majoritàriament, per alumnes.

Projectes de cooperació amb ONGD

La URV Solidària, un cop a l'any, convoca a les ONGD de les comarques de Tarragona per tal de donar suport als seus projectes més viables, tot prioritzant aquells de caràcter educatiu. Per participar en la convocatòria cal sol·licitar-ho mitjançant el procediment establert a les bases corresponents.

Recerca per al desenvolupament

Molts dels projectes propis de la URV Solidària compten amb un component d'investigació. Ara però, amb l'objectiu d'anar ampliant els seus camps de treball, la URV Solidària inicia la línia de recerca, entenent-la com un instrument fonamental en la que la Universitat pot contribuir per tal de reduir la desigualtat amb els països en vies de desenvolupament.

Accions diverses de caràcter extraordinari

Puntualment, la URV Solidària du a terme activitats i/o accions de naturalesa diversa com són la participació en campanyes, ajuts d'emergència o atendre necessitats puntuals.