saltar al contingut principal
Cercar
URV

Aula de Debat 2009-10 2n quadrimestre

Com altres universitats d’arreu de l’Estat, la URV va impulsar el 2004 la creació i desenvolupament d’un lloc de discussió i activitat intel·lectual on es debatessin  les qüestions –noves o velles- que afecten  la nostra societat, i en el qual hi participessin  els agents socials de les nostres comarques, tants els qui tenen una relació directa amb el món universitari com els que li son aliens.

Per altra banda, la URV manté com a un dels seus eixos principals la inserció en el territori, tant pel que fa a potenciar els estudis i recerques relacionades amb l’entorn immediat, com –  i aquest és el cas que ens ocupa –  a la imbricació entre la societat acadèmica i la ciutadania del  nostre entorn. En aquest sentit, la creació i/o impuls d’una Aula de Debat en el sí de la Universitat té com a principal tasca l’aprofundiment, discussió i difusió de temes que es considerin d’utilitat per a una bona part de la societat interessada en el coneixement, i que siguin considerats des de la perspectiva acadèmica com a susceptibles de ser tractats en l’àmbit universitari.

El programa compta amb el reforç  valuós de les projeccions cinematogràfiques. Els dimarts anteriors a les taules rodones el coordinador de l’Aula de Cinema de la URV projectarà i presentarà unes pel·lícules escollides en relació a la temàtica del debat proper.

Programa

Per veure el tríptic amb el programa i el calendari cliqueu aquí.

Matrícula

Del 14 al 23 d'abril de 2010

Inscripcions per internet

Codi de l'activitat: 851159

  • La matrícula no es considera vàlida fins que l’alumne no formalitzi la matrícula i en el cas de reconeixement de crèdits hagi fet efectiu l’import corresponent al reconeixement de crèdits.
  • Hi ha 75 places, que es cobriran amb les persones que formalitzin la matrícula i per rigorós ordre d’inscripció
  • La còpia del pagament del reconeixement de crèdits s’haurà de lliurar al Servei de Gestió de l'Extensió Universitària.

Reconeixement de crèdits

  • Es reconeixeran 1,5 crèdits de lliure elecció per la participació en aquesta activitat.
  • Els participants que vulguin obtenir els crèdits  lliures ofertats per la URV hauran de presentar un resum dels debats i un comentari crític sobre la temàtica exposada en la pel·lícula escollida.

Preu

  • Amb reconeixement de crèdits de lliure elecció, 4 euros.
  • Sense reconeixement de crèdits de lliure elecció, Gratuït