saltar al contingut principal
Cercar
URV

Cursos de formació esportiva


RECONEIXEMENT ACADÈMIC D'ACTIVITATS ESPORTIVES PER A ESTUDIANTS DE GRAU

El RD 1393/2007 que regula els plans d’estudis dels ensenyaments de Grau preveu que els estudiants podran obtenir el reconeixement acadèmic en crèdits (màxim de 6) per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació i solidàries.

Per tant, aquells estudiants que participeu en les activitats organitzades des d’EsportsURV, podeu realitzar aquest reconeixement acadèmic en funció del nombre de crèdits que valgui l’activitat realitzada.

Si voleu reconèixer les activitats realitzades, cal que ho feu constar a la matrícula o a l'inscripció de l’activitat. Automàticament, si obteniu la qualificació d’apte, obtindreu el reconeixement.  Donat que les assignatures són de 3 o 6 crèdits (depenent de cada Grau) fins que no tingueu la totalitat dels crèdits no us constarà l’assignatura com a superada en l’expedient. No és necessari que realitzeu totes les activitats en el mateix curs sinó que podeu anar cursant-les durant tots els estudis.

  • Per al reconeixement dels crèdits, és obligatòria l'assistència com a mínim al 80% de les classes i, a més, superar els coneixements de l'activitat.
  • No es podran reconèixer crèdits d'aquelles activitats que ja hagueu reconegut en un curs anterior.