saltar al contingut principal
Cercar
URV

Programa d'Esportistes d'Alt Nivell


El Consejo Superior de Deportes ha tingut una llarga tradició de programes de suport als esportistes d’alt nivell als quals la Universitat Rovira i Virgili en col.laboració amb el Consell Social de la URV es va adherir el curs 2008/09.

Actualment, el CSD ja no convoca ajuts per aquests programes però des de la URV valorem molt positivament el seu resultat, així com la importància que té per als estudiants esportistes d’alt nivell rebre un suport acadèmic. 

La URV convoca un programa propi, on es persistirà amb el suport que s'han desenvolupat en aquests anys,  i que  consisteix principalment en  reconeixement de crèdits de lliure elecció i l'assignació d'un tutor acadèmic per a facilitar la compatibilització entre la pràctica esportiva i els estudis.

CONVOCATÒRIA 16/17Si compliu algun dels requisits següents, poseu-vos en contacte amb EsportsURV-Competicions al correu comp@urv.cat:

  1. Ésser, en l'any en curs i en l'anterior, esportista d'alt    nivell d'acord amb el que s'estableix al RD 971/2007 de 13 de juliol.
  2. Esportistes que certifiquin, per les diferents federacions esportives, haver estat convocats en el present any o l'anterior per a qualsevol selecció nacional.
  3. Esportistes pertanyents al Plan ADO.
  4. Esportistes que han quedat entre les tres primers posicions del Campionat d'Espanya Universitari del curs anterior.

     - Informem que és requisit indispensable d'EsportsURV participar als Campionats de Catalunya i d'Espanya Universitaris com a esportista representatiu de la Universitat Rovira i Virgili.

1a Resolució DAN 16/17

2a Resolució DAN 16/17

Contacte

 Campus Catalunya

  Avda. Catalunya, 35, 43002 Tarragona

Tel. 977 558 833 - Fax 977 558 636

esports@urv.cat

Atenció al públic: de dilluns a divendres de 9'30h a 13'30h.