saltar al contingut principal
Cercar
URV

Inscripció i pagament


- CAMPUS D'ESTIU 14: el calendari d'inscripció i pagament s'iniciarà el proper dia 8 de maig i finalitzarà el 2 de juny 2014.

- CAMPUS SETEMBRE 14:   NOU TERMINI !!!   el calendari d'inscripció i pagament s'iniciarà el 4 de juliol i finalitzarà el 20 de juliol 2014.

Està programada una reunió informativa (data per determinar) per a tots els pares i mares dels nens i nenes inscrits al Campus.

El procediment d'inscripció a seguir per tal de formalitzar definitivament una plaça per al vostre fill/a, és el següent:

  • Haureu d’omplenar la "Inscripció" corresponent i realitzar un ingrés bancari a Catalunya Caixa per l’import corresponent a cada nen inscrit. Cal tenir present que a l’hora de fer l’ingrés s’haurà d'indicar com a ordenant el nom del nen/a al qual s’inscriu i com a concepte “Inscripció VII Campus d’Estiu”per tal de facilitar-ne el control. No caldrà que ens feu arribar còpia del comprovant bancari, a tal efecte és molt important que identifiqueu l'ingrés amb el nom del nen/a.                      

                                     INSCRIPCIÓ campus d'estiu -fora de termini-

                                     FITXA MÈDICA i PERSONAL      

INGRÉS BANCARI o TRANFERÈNCIA: ES54 2013 3074 68 0210237572 (IBAN)  Catalunya Caixa                           

  • En el cas de ser la primera vegada que participeu al Campus d'Estiu URV també ens haureu de facilitar fotocopia de la targeta sanitària del Catsalut. (enviar a iolanda.santiago@urv.cat)

                             INSCRIPCIÓ campus setembre - termini del 4 al 22 de juliol -                      

IMPORTANT:

Per a calcular el cost econòmic cal que tingueu present el nombre de setmanes d’inscripció, si es queda o no a dinar i que en el cas del 2n germà i següents inscrits hi ha un descompte respecte al preu inicial. 

El cost del Campus de Setembre és de 45€ (40€ 2n fill/a). 

Un cop inscrits no es retornaran els diners d'inscripció. Únicament es contemplarà un retorn econòmic en casos d'enfermetat, malaltia o lesió greu.