saltar al contingut principal
Cercar
URV

Inscripció i pagament


El calendari d'inscripció i pagament s'iniciarà el proper dia 26 de maig i finalitzarà el 4 de juny.

Durant el mes de juny, l'organització convocarà a tots els pares i mares dels nens i nenes inscrits a una reunió informativa sobre el Campus.

El procediment d'inscripció a seguir per tal de formalitzar definitivament una plaça per al vostre fill/a, és el següent:

  1. Ens haureu d'enviar per correu electrònic (a xavier.martinez(ELIMINAR)@urv.cat) o per correu intern (en format paper), el full d'inscripció del vostre fill/a.
  2. Nosaltres realitzarem el càlcul econòmic de la quantitat que us correspon pagar i us enviarem un correu electrònic amb el CC bancari on s'ha de realitzar l'ingrés. Cal tenir present que a l’hora de fer l’ingrés s’hauria de posar com a ordenant el nom del nen/a al qual s’inscriu i com a concepte “Inscripció I Campus d’Estiu”, per tal de facilitar-ne el control.
  3. Ens haureu d’enviar per correu intern (en el cas del personal de la URV) o portar-ho al CEIP de Pràctiques (en el cas dels pares i mares de nens del centre) la següent documentació:
    • Còpia del resguard de l’ingrés bancari
    • Full d’autorització i fitxa sanitària del nen degudament signat
    • Còpia de la tarja sanitària del nen/a inscrit/a
  4. Un cop haguem rebut tota la documentació uns notificarem la formalització definitiva de la inscripció.