saltar al contingut principal
Cercar
URV

Campionats Universitaris d'esports d'equip


La participació dels/les esportistes als CCU per equips, compta amb el reconeixement d'1 crèdit ( Què és això ? )

La competició tindrà un sistema de competició de concentració. Aquesta es dividirà en dues/tres jornades on tots els equips quedaran aplegats en una mateixa instal.lació per disputar els partits de lligueta amb classificació a les Fases Finals dels Campionats de Catalunya Universitaris.  

Informació dels Campionats de Catalunya Universitaris aquí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Normativa Acadèmica de Grau i Màster (Aprovada al Consell de Govern de 25 de febrer de 2016)

Art 3 Activitats avaluatives - II AVALUACIÓ D'ASSIGNATURES 

Quan un estudiant, per causes de força major, no pugui assistir a una activitat avaluativa, abans de la data establerta pot sol·licitar al centre que s'acordin mesures alternatives. En cas de ser acceptada, el responsable de l'ensenyament de grau/coordinador o coordinadora del màster juntament amb el professorat de l'assignatura han d'acordar el millor sistema per garantir l'avaluació. En aquells supòsits en què això impliqui la repetició de la mateixa activitat, no es podrà fixar la nova data més enllà d'un mes a partir de la data prevista per a la prova. S'entén que les causes de força major han d'estar relacionades bàsicament amb malalties o accidents que hagi pogut patir l'estudiant. S'ha d'acreditar a través d'un certificat mèdic oficial, informe d'urgències o document similar, en el qual consti el període previst de convalescència. En aquest supòsit s'hi inclou també aquells estudiants que representin la URV en competicions esportives nacionals o internacionals, així com els estudiants que tinguin el reconeixement d'esportistes d'alt nivell quan assisteixin a competicions nacionals o internacionals.