saltar al contingut principal
Cercar
URV

MATRÍCULA ALUMNES NOU ACCÉS 2012-13

Els alumnes als què se us ha assignat un ensenyament del Campus Terres de l'Ebre sereu convocats telefònicament i us assignarem data i hora de matrícula.

Heu de tenir en compte que del 16 al 19 de juliol únicament es matricularan els estudiants a qui se'ls ha assignat la primera preferència. El dia 20 de juliol es matricularan els estudiants a qui se'ls havia assignat de la 2a a la 8a preferència i hagin fet el tràmit d'assignació definitiva a través del portal Accesnet.

Els alumnes que no es matriculin en les dates que els corresponen perdran la plaça.

És important que llegiu els paràgrafs següents per presentar tota la documentació necessària el dia de la matrícula:

Per realitzar la matrícula és imprescindible que presenteu una sèrie de documents:

1. Original i fotocòpia del document acreditatiu de la vostra identitat vigent (DNI o passaport). Els estudiants estrangers que hagueu de realitzar qualsevol transacció econòmica, com ara demanar beca o obrir un compte bancari, necessitareu el número d'identificació d'estrangers (NIE).

2. Dues fotografies mida carnet amb el nom escrit al darrera.

3. Dades bancàries per domiciliar l'import de la matrícula (número de compte corrent).

4. Documentació acadèmica que acrediti la via d'accés a la Universitat (consulteu aquest enllaç).

5. Documentació que acrediti, si escau, el dret a bonificacions o gratuïtat(consulteu aquest enllaç).

Atenció! Per poder matricular-vos com a becaris condicionals i quedar exempts del pagament dels preus públics dels serveis acadèmics fins a la resolució de la beca haureu de portar el dia de la matrícula presencial :
  • Credencial de beca concedida el curs anterior (Batxillerat o CFGS)
  • Si el curs passat no vau gaudir de beca, haureu de presentar l'"Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula del curs 2012-2013", per poder matricular-vos com a becaris condicionals. Aquesta credencial l'heu de sol·licitar a l'AGAUR. Tingueu en compte que el termini per obtenir la resposta és aproximadament d'uns 10 dies.